et
en
Teksti suurus:
A A A

70 aastat kindral Johan Laidoneri küüditamisest Venemaale

18.07.2010
Esmaspäeval, 19. juulil kell 13.00 toimub Siselinna kalmistul Laidoneride hauaplatsil mälestustalitus, tähistamaks Maria ja Johan Laidoneri 70. küüditamisaastapäeva.
Hingepalve loeb kaitseväe vanemkaplan kapten Gustav Kutsar.

Tänavu suvel möödub 70 aastat Eesti annekteerimisest Nõukogude Liidu koosseisu. Kohe peale kommunistlikku riigipööret 21. juunil 1940 algasid poliitilised arreteerimised.

Kindral Johan Laidoner koos abikaasaga küüditati N. Liitu (Penza linna) 19. juulil. Aastaga küüditati Eestist Siberisse üle 10 000 inimese.

J. Laidoner oli eelmise sajandi väljapaistvaim Eesti sõjaväelane ja üks väljapaistvamaid riigitegelasi. Olles Eesti Vabariigi sõjavägede ülemjuhatajaks Vabadussõjas, mille käigus löödi tagasi Nõukogude Venemaa katse Eestit oma võimule allutada, saavutas endine Vene armee kindralstaabi alampolkovnik Laidoner sellega laialdase tuntuse.

Nii Vabadussõja ajal kui järgneval paarikümnel aastal kujundas Laidoner koostöös riigi poliitilise juhtkonnaga Eesti sõjalis-välispoliitilist strateegiat. 1940. aastal oli kindral Johan Laidoner Noorte Kotkaste peavanem. Suri Vladimiris vangistuses 13. märtsil 1953.