et
en
Teksti suurus:
A A A

Aasta allohvitser ja ohvitser alustasid sõjaväelist karjääri Kaitseliidu Rapla malevas

16.11.2010
Kaitseväe juhataja kindralleitnant Ants Laaneots andis eile Kaitseväe 92. aastapäevale pühendatud vastuvõtul üle aasta ohvitseri ja aasta allohvitseri preemia Kirde Kaitseringkonna ülemale kolonelleitnant Martin Heremile ja Lennubaasi allohvitserile vanemveebel Janek Tauramile. Mõlemad mehed on Kaitseliidu Rapla maleva taustaga.
Aasta ohvitseriks valitud kolonelleitnant Martin Herem on Kirde Kaitseringkonna ülem. Martin herem on Kaitseliidu taasasutajaliige, kes veel kooliposina osales legendaarsel Järvakandi koosolekul. Kaitseväes teenib ta alates 1992. aastast ning on olnud kogu oma teenistusaja tihedalt seotud õppimise ja õpetamisega. Kolonelleitnant Herem on teeninud Kuperjanovi ja Tartu pataljonides ning Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Kõrgemas Sõjakoolis õppejõu ja õppetooli ülemana. Kolonelleitnant Herem on osalenud välisoperatsioonil Iraagis 2006. aastal. Praegu jätkab ta Eesti suurima kaitseringkonna ülemana. Tema alluvuses on neli väeosa, kus teenib kokku üle tuhande ajateenija, ligi 250 kaadrikaitseväelast ja 150 ametnikku.

Aasta allohvitseriks nimetatud vanemveebel Janek Tauram teenib Lennubaasi tuletõrje- ja päästerühma erivarustuse meeskonna ülemana. Kaitseliidu Rapla malevaga liitus Tauram 1990.-te aastate alul. Kaitseväes teenib ta alates 1995. aastast. Vanemveebel Tauram on olnud üks peamisi lennupäästeõppuste korraldajaid Eestis ja Balti riikides. Tema teadmised ja oskused osutusid üheks võtmefaktoriks tänavu märtsikuus Ülemiste järvel aset leidnud lennuõnnetuse tagajärgede likvideerimisel.

50 000 krooni suurust aasta ohvitseri ja aasta allohvitseri preemiat antakse välja neljandat korda. Preemia andmist finantseerivad ettevõtjad ja reservohvitserid kapten Toomas Luman ja kapten Neinar Seli.