et
en
Teksti suurus:
A A A

„Aasta naiskodukaitsja“ ja „Aasta kaitseliitlane“ konkursi väljakuulutamine

24.09.2015
2014 parimad: Tiia Kiis ja Kaire Lõhmus
Autor: Kristjan Prii
Hea meel on teatada, et traditsiooniliselt on võimalik esitada konkursile „Aasta kaitseliitlane“ ja „Aasta naiskodukaitsja“ silmapaistvaid kaitseliitlasi ja naiskodukaitsjaid.
 
Konkursi põhieesmärgiks on vabatahtlikul initsiatiivil põhineva organisatsiooni arendamise olulisuse esiletõstmine. Meil on väga palju liikmeid, kes innukalt annavad oma panuse Eesti riigikaitsesse läbi Kaitseliidus ja Naiskodukaitses tegutsemise.

Kandidaatidena ei saa esitada Kaitseliidus või Naiskodukaitses töösuhtes olevaid isikuid (va kaitseliidu seaduse § 69 alusel valveteenust osutavad isikuid).

Pärast viimast konkurssi küsisime struktuuriüksustest ettepanekuid, mis aitaksid üritust paremini läbi viia. Ilmnes, et  kõige rohkem tekitas raskusi essee kirjutamine. Selleks, et esitatavate kandidaatide kohta esseed ehk iseloomustust paremini kirjutada, koostasime mõned suunavad küsimused.

Kandidaadi iseloomustuse pikkuseks on maksimaalselt 1 A4 lehekülg. Kandidaate tutvustavatest iseloomustustest tehakse kokkuvõtted pidulikul auhindade kätteandmise üritusel ja  ajakirjas Kaitse Kodu!
Peastaabi personaliosakond ootab kandidaatide ankeete ja iseloomustusi paberkandjal kinnises ümbrikus, mille peale on kirjutatud märksõna “Aasta naiskodukaitsja”/“Aasta kaitseliitlane” või digitaalselt allkirjastatult läbi GoPro (juurdepääsuõigusega ainult personaliosakond) hiljemalt 01. detsembriks 2015.

„Aasta kaitseliitlase 2015“ ja „Aasta naiskodukaitsja 2015“ valivad välja Kaitseliidu ülema ja Naiskodukaitse esinaise poolt moodustatud komisjonid. Väärikad rändauhinnad, naiskodukaitsjat ja kaitseliitlast kujutavad pronkskujud antakse uutele tiitliomanikele üle 2016. a jaanuari alguses.

„Aasta naiskodukaitsja“ tiitleid omavad:

2010 Kristiina ABEL              Tartu ringkonnast
2011 Nele PERNITS             Rapla ringkonnast
2012 Lembe LAHTMAA       Sakala ringkonnast
2013 Anu SAUE                    Lääne ringkonnast
2014 Kaire LÕHMUS            Järva ringkonnast
 
„Aasta kaitseliitlase“ tiitleid omavad:
 
2010 Madis MINTEL             Lääne malevast
2011 Kaupo VARIK               Pärnumaa malevast
2012 Kristjan BACHMAN     Tartu malevast
2013 Meelis TINNO               Alutaguse malevast
2014 Tiia KIIS             Võrumaa malevast
 
Jätkame traditsioone ning märkame oma malevas ja ringkonnas tublimaid!
 
Aasta kaitseliitlase juhend
Aasta naiskodukaitsja juhend
Aasta kaitseliitlase ankeet
Aasta naiskodukaitsja ankeet
Iseloomustuse põhi