et
en
Teksti suurus:
A A A

Alustab Kaitseliidu Tallinna maleva suurim sõduri baaskursus

18.09.2009
Homme alustab Kaitseliidu Tallinna malevas sõduri baaskursus, uue nimega Kaitseliidu tegevliikme sõdurioskuste baaskursus, millel osaleb tänavu suurim arv kaitseliitlasi – kokku 70 õppurit.
19.-20. septembril toimuv igaaastane kursus viiakse läbi õppekompanii koosseisus. Kursuslased läbivad sõdurioskuste baaskursuse, esmased laskeharjutused ja sooritavad relvaeksami.

Õppekompanii on maleva struktuuriüksus, mis moodustatakse just baaskursuse läbimiseks ja ajaks. Samal ajal kuuluvad kursuslased ka oma kodukohajärgsesse Kaitseliidu Tallinna maleva allüksustesse.

Kursus kestab seitse nädalavahetust. Kursuse edukalt lõpetanu omab vajalikke algteadmisi ja oskusi toimetulekuks tegevliikmena Kaitseliidus. Lisaks saavad nad teavet edasise väljaõppe võimaluste kohta oma allüksuse kooseisus.
Kursus lõpeb osalejatele sõdurioskuste raja läbimisega. Selle edukalt läbinutele väljastatakse tunnistus, lõpumärk ja kursuse logoga meene.

Kursuse ülem on veebel Mehis Oidsalu. Koolitajad on Tallinna maleva palgalised ja vabatahtlikud instruktorid. Esmakordselt kasutatakse kursusel Kaitseliidu Kooli nooremallohvitseri ja reservallohvitseri kursuse kevadel lõpetanud malevlasi, kellele baaskursus on praktika läbimise võimalus.
Baaskursuse esimene nädalavahetus on Tallinnas, Nõmmel maleva uues õppe- ja administratiivhoones. Järgnevad nädalavahetused toimuvad lähimaastikul Nõmmel või Männikul.

Kursuse esimesel nädalavahetusel tuleb kursuslasi tervitama malevapealik major Eduard Nikkari, kes räägib maleva rahu- ja sõjaaja ülesannetest.

Kaitseliidu Tallinna malevasse kuulub koos eriorganisatsioonidega ligi 2300 vabatahtlikku.