et
en
Teksti suurus:
A A A

Alutaguse malev - Jaama 37, Jõhvi 41533

korrapidaja
717 9599 alutaguse.kpkaitseliit.ee
malevapealik
717 9551 mati.kuusverekaitseliit.ee
noorteinstruktor
53 625 241 oleg.pusinkaitseliit.ee
noorteinstruktor
717 9567 tiina.normakkaitseliit.ee
noorteinstruktor
717 9567 ivar.roomakaitseliit.ee
Naiskodukaitse instruktor
717 9569 ellenaiskodukaitse.ee
staabiülem
717 9566 aivar.ojakaitseliit.ee
referent
717 9555 ingrid.blokkaitseliit.ee
personalispetsialist
717 9557 annika.saarkaitseliit.ee
personalispetsialist
717 9577 ingrid.aunkaitseliit.ee
nooreminstruktor
717 9565 vahur.peepmaakaitseliit.ee
nooreminstruktor
717 9562 karl.vahkkaitseliit.ee
sidespetsialist
717 9556 aldis.kryytskaitseliit.ee
relvur
717 9570 aivar.jundaskaitseliit.ee
relvastusspetsialist
717 9571 margus.graubergkaitseliit.ee
tagalajuhataja
aare.niglaskaitseliit.ee
transpordispetsialist
717 9574 aivar.raudseppkaitseliit.ee
varustusspetsialist
717 9573 ene.leitudkaitseliit.ee
valverühma ülem
717 9582 jaanas.kiiverkaitseliit.ee
valverühma vanem
717 9582 silver.koortkaitseliit.ee
Avinurme malevkond
339 7583 al_avinurmekaitseliit.ee
Jõhvi malevkond
717 9584 al_johvikaitseliit.ee
Lüganuse malevkond
335 8580 al_lyganusekaitseliit.ee
Narva malevkond
al_narvakaitseliit.ee
Naiskodukaitse
717 9569 al_nkkkaitseliit.ee
instruktor-kompaniiülem
instruktor-kompaniiülem
717 9558 deiv.bogenskaitseliit.ee
operatiiv- ja väljaõppesektsiooni ülem
717 9553 aleksandr.lupanovkaitseliit.ee
nooreminstruktor-kompanii veebel
717 9563 roman.stepanovkaitseliit.ee