et
en
Teksti suurus:
A A A

Eesti ja Läti kaitseliitude ülemad allkirjastasid koostööprotokolli

09.07.2010
Eile/8. juulil kohtusid Lätis, Aluksnes, Läti Zemessardze ülem kolonel Juris Zeibarts ja Kaitseliidu ülem kolonelleitnant Raivo Lumiste. Kohtumise eesmärgiks oli 2011 aasta kahepoolsete koostööprogrammide arutelu ning vastastikkuste kavatsuste protokolli allkirjastamine.
Praegu teadaolevalt on tegemist esimese korraga peale taasiseseisvumist, kus Eesti ja Läti vabatahtlikud riigikaitseorganisatsioonid taolise leppe sõlmivad.

Vajadus koostööleppe järele tuleneb eelkõige viimastel aastatel kasvanud koostööürituste arvust. 2011 aastal on kavatsus teha koostööd regionaalsete õppuste raames Läti 2. kaitseringkonnas ja Lääne Kaitseringkonnas ning rahvusvahelise õppuse „Amber Hope 2011“ raames, mis toimub Leedus.

Traditsiooniliselt on koostööplaanis osalus spordivõistlustel ja riiklike aastapäevade tähistamisel. Oluliselt on kasvanud piiriäärsete Kaitseliidu malevate ja Zemessardze üksuste omavaheline koostöö.

Ülemad leidsid, et üksuse tasemel koostöö, eriti piiriäärsetes üksustes, on väga oluline. See tagab vastastikkuse toetuse ja abi ning lühikese reageerimisaja.

Visiidi käigus tutvustati Kaitseliidu ülemale Läti 2. Kaitseringkonna Gulbene jalaväepataljoni ja Aluksne keemiakaitse üksust. Kolonel Zeibarts andis ülevaate 1 juulist kehtivast Zemessardze seadusest, mis reguleerib vabatahtlike osalust sõjalises riigikaitses. Kaitseliidu ülema hinnangul reguleerib seadus osalt neid küsimusi mis on Eestis reguleeritud juba varasematel aastatel. Samas on seaduses aspekte, millele koostatav Kaitseväeteenistuse seadus pole tähelepanu osutanud kuid mis vajaksid reguleerimist ka Eestis.

Kaitseliidu ülema visiit Lätis lõpeb täna, 9. juulil.