et
en
Teksti suurus:
A A A

Eesti Kaitsetööstuse Liit ja Kaitseliit sõlmisid koostöölepingu

09.02.2010
Täna toimunud Eesti Kaitsetööstuse Liidu üldkoosolekul sõlmiti koostööleping Kaitseliidu ja Eesti Kaitsetööstuse Liidu vahel milles osapooled deklareerivad arendada Eesti kaitsetööstuslikku potentsiaali pidades prioriteetseks Kaitseliidu vajadustest tulenevaid sõjaliste tööstusvõimekuste koondamist Eesti Kaitsetööstuse Liitu.
Vajalike võimekuste koondamiseks moodustakse osapoolte vahel alaline töörühm.

Kaitsetööstusliidu juhatuse esimees Taavi Veskimägi pidas lepingu sõlmimisel oluliseks Eesti ettevõtete valmisolekut senisest enam panustada tegevusele kaitsetööstuse valdkonnas, mida näitab ka suure
hulga Eesti tippettevõtete liitumine kaitsetööstuse liiduga "Kindlasti oleme jätkuvalt avatud kõigile kaitsetööstuslikku potentsiaali omavatele ettevõtetele meiega liitumiseks," rõhutas Veskimägi.

ETKL tegevjuhi Veljo Raide enda sõnul on tehtud 2009. aastal tugevat tööd Eesti Kaitsetööstuse Liidu käivitamiseks ja jätkusuutlikkuse tagamiseks.

Raide sõnul on Kaitsetööstuse liit loonud edukalt kontakte NATO, Euroopa Kaitseagentuuri kaitsetööstuse ettevõtete ja teiste riikide vastava valdkonna katusorganisatsioonide suunal Euroopas. Eesti Kaitsetööstuse Liit on saanud heaks partneriks nii Eesti kui välisettevõtjatele ja kaitsetööstuse valdkonnas tegutsevatele organisatsioonidele.

Liidu tegevus on käivitunud vastavalt varem koostatud plaanidele: 2009. aasta lõpuks liidus 65 ettevõtet, kelle
on esindatud kaitsetööstuse põhivaldkonnad.

Eesti Kaitsetööstuse Liit koondab Eesti ettevõtteid, et luua neile paremaid võimalusi kaitseotstarbeliste teenuste ja kaupade turgudel ning seeläbi panustada Eesti kaitsevõime tugevdamisesse ja majanduse
arengusse.

EKTL juhatuse liikmed on Taavi Veskimägi, ettevõtjad Jüri Käo, Neinar Seli ja Jüri Ilves, Kaitseväe logistika osakonna ülem major Eero Rebo ning Tartu Ülikooli Füüsika Instituudi direktor Marco Kirm.