et
en
Teksti suurus:
A A A

Erna retkel 2009 võisteldakse 6.-8. augustini

04.08.2009
Erna retkel 2009 võisteldakse 6.-8. augustini. Võistlus avatakse 6. augustil kell 9 Jüriöö pargis. Seejärel siirduvad 25 võistkonda kokku 100 osalejaga Miinisadamasse, kus nad pärast varustuse kontrolli asuvad Eesti mereväe laevadele. Mitmed osalejad on esindatud mitme võistkonnaga: Kaitseliidu Tallinna malevast ja Hollandist osaleb kolm võistkonda, kahe võistkonnaga on väljas Kaitseliidu Tartu malev, Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste (KVÕÜA) Kõrgem Sõjakool, Taani ja Soome. Naiskodukaitset esindavad Saaremaa ja Võrumaa ringkonna võistkonnad.
Päris võistlus algab traditsiooniliselt dessandiga Salmistu rannas kell 16. Seda on võimalik uudistada ka pealtvaatajatel.

Tänavune Erna retk on trassi pikkuselt ja ajaliselt lühem, kuid ülesannete arvult ja keerukuselt endiselt sama pingeline kui eelmistelgi aastatel. Võistluse peaülesanne on vastase positsioonide leidmine, luureettekande koostamine ja esitamine, lisaks muud sõduritarkust ja osavust nõudvad ülesanded ning varjatud liikumine raskesti läbitaval maastikul vaenlase vastutegevuse tingimustes. Vastutegevuses osalevad sel aastal Kaitseliidu Harju maleva kergejalaväerühmad koos maleva sõjaaja staabi koosseisu ja tagalatoetusega. Vastutegutsejad opereerivad võistlustrassil iseseisvalt.

Võistluste korraldamisel on lisaks Kaitseliidu Harju malevale abiks Kirde kaitseringkond, Vahipataljon, KVÜÕA, Merevägi, Õhuvägi ja Naiskodukaitse. Erna retke 2009 korraldajad on kaitsevägi, Kaitseliit ja Erna Selts. Võistluste ülem on Kaitseliidu ülem kolonelleitnant Raivo Lumiste. Erna retke kohtunikekogu koosneb peamiselt Põhjala sinibarettidest, peakohtunik on USA maaväe atashee Eestis major Robert Schaefer.

Tänavuse Erna retke baaslaager ei asu Kautlas, vaid kaitseväe keskpolügooni teeninduslinnakus Läsnal, kus laupäeval, 8. augustil on kavas ka võistluse lõpetamine ja autasustamine.