et
en
Teksti suurus:
A A A

Harju malev - Männiku tee 121, Tallinn 11216

korrapidaja
717 9799 harju.korrapidajakaitseliit.ee
malevapealik
717 9751 eero.kinnunenkaitseliit.ee
noorteinstruktor
717 9768 riina.uukkaitseliit.ee
noorteinstruktor
717 9781 arvis.hallikkaitseliit.ee
noorteinstruktor
717 9782 reinika.tatterkaitseliit.ee
Naiskodukaitse instruktor
717 9780 pillenaiskodukaitse.ee
staabiülem
717 9752 arti.levandikaitseliit.ee
personalispetsialist
717 9758 silvia.maidekaitseliit.ee
personalispetsialist
717 9757 marianne.rohtlakaitseliit.ee
väljaõppeülem
717 9753 erik.niinekaitseliit.ee
instruktor
717 9766 andres.otskaitseliit.ee
instruktor
717 9759 kenn.kearikaitseliit.ee
nooreminstruktor
priidik.hannikaitseliit.ee
nooreminstruktor
717 9762 renee.alustekaitseliit.ee
nooreminstruktor
717 9761 martin.slengkaitseliit.ee
sidespetsialist
717 9756 art.pajusoonkaitseliit.ee
relvur
717 9771 riho.lvovkaitseliit.ee
relvastusspetsialist
717 9770 andres.maddisonkaitseliit.ee
tagalajuhataja
717 9754 aivo.viilolkaitseliit.ee
transpordispetsialist
717 9776 juri.julisenkaitseliit.ee
varustusspetsialist
717 9773 malle.jarvekaitseliit.ee
laohoidja
ulo.jarvekaitseliit.ee
valvekompanii rühmaülem
717 9792 anu.puumetskaitseliit.ee
valverühma vanem
717 9793 siiri.loukekaitseliit.ee
instruktor-kompaniiülem
717 9763 indrek.jurgensonkaitseliit.ee
tagalaspetsialist
mait.lamburkaitseliit.ee
nooreminstruktor-kompanii veebel
717 9764 mart.ermkaitseliit.ee
nooreminstruktor-kompanii veebel
717 9768 tonis-tonu.rummakaitseliit.ee