et
en
Teksti suurus:
A A A

Harju ja Saaremaa malevatel uued pealikud

08.08.2016
Autor: Kaitsevägi
Alates 8. augustist on Kaitseliidu Harju maleva eesotsas  kolonelleitnant Eero Kinnunen, senine pealik kolonelleitnant Gunnar Havi jätkab teenistust Kaitseliidu Saaremaa maleva pealikuna.
Kol-ltn Eero Kinnunen teenib Eesti Kaitseväes 1994. aastast. Ta on teeninud Põhja üksik- jalaväe kompaniis, tagalapataljonis, Balti pataljonis, Scoutspataljonis, Viru pataljonis ning Maaväe staabis. Ta on lõpetanud Ameerika Ühendriikide Maaväe staabikolledži.

Kol-ltn Kinnunen oli 2003. aastal Eesti esimese Iraagi operatsioonil teeninud jalaväerühma Estpla-7 ülem, 2008. aastal juhtis ta Afganistanis jalaväekompaniid Estcoy-5. Enne Harju maleva pealikuks määramist teenis kol-ltn Kinnunen Kaitseliidu peastaabi operatiivjaoskonna ülema ametikohal.

Vastne Saaremaa maleva pealik Kol-ltn Gunnar Havi alustas teenistust 1992. aastal piirivalves, teenides muuhulgas Undava, Ruhnu ja Paldiski kordoni ülema ametikohtadel. 2003-2014 teenis kol-ltn Havi Kaitseväes erinevatel ametikohtadel sh Scoutspataljoni staabi- ja tagalakompanii ülemana, Logistikapataljoni ülemana, Logistikakeskuse staabiülemana ja Logistikakeskuse ülema kt-na. 2005-2006 oli ta välismissioonil Kosovos luurekompanii BALTSQN-13 ülema asetäitjana. Aastast 2014 kuni tänaseni oli kol-ltn Gunnar Havi Kaitseliidu Harju maleva pealik.

Kol-ltn Havi on lõpetanud KVÜÕA keskastme kursuse ja Balti Kaitsekolledži, samuti on ta ennast täiendanud erinevatel kursustel Ühendkuningriigis ja Taani Kuningriigis.