et
en
Teksti suurus:
A A A

Homme algab Põlva maleva korraldatud patrullvõistlus Must Kotkas 2015

27.08.2015
Must Kotkas 2014
Autor: Toomas Nigola
28.-29. augustini toimub Põlvamaal sõja­lis-sportlik pat­rullvõistlus Must Kotkas 2015. Võistlustulle astub kokku 36 lahingpaari.
 
Matka rajameistri Igor Taro ütlusel on võistlejaid üle Eesti. Täiskasvanute (kaitseliitlased ja Naisko­dukaitse liikmed) lahing­paare on 18, teist sama pal­ju on noori (kodutütred ja noorkotkad vanuses kuni 17 eluaastat).

 Teele asutakse reede õhtul kümneminutilise in­tervalliga. Noored stardi­vad poolelt maalt. Teel ollakse öö läbi ning esime­sed paarid jõuavad Põlvas­se laupäeval kella 15 pai­ku. «Umbes 18 tundi tuleb jalul olla. Kuigi maga­mis­kotid on kaasas, ei ole või­malust, et taastud kusagil tund aega. Hulk asju ongi üksnes raskuse pärast kaa­sas,» selgitas Taro, lisades, et relvi ühes ei ole.

 Võistlustrassi pikkus on linnulennult 30 kilomeet­rit, nooremale vanuse­klas­sile umbes 15 km. Kohus­tus­lik on läbida kõik kont­rollpunktid, kus ootab ees viktoriin, patrullimine, luu­reülesande sooritami­ne, Kaitseliidus  kasuta­ta­vate relvade tundmine, ka­dunud teate otsimine, ta­kis­tusriba, sideülesanne, sõduri üldteadmiste hinda­mine ja lõpujooks «Forest Gump».

Retkelistel tuleb arves­ta­da ka vastutegevusega. «Kui vastutegutseja sind kätte saab ja õlale patsu­tab, pead elutalongi ära and­ma. Kellel võistluse lõ­pus rohkem elutalonge al­les on, saab ka rohkem punkte,» märkis Taro.

Kas öisel ajal taskulampi kasutada, on iga võist­luspaari enda otsustada. «Kui sina ei näe midagi, ei avasta ka vastutegevus sind. Samas, kui kuu on taevas, midagi ikka näeb,» märkis Taro, kes on ise mõ­ne aasta eest samal võist­lusel osalenud.

Läbida tuleb kõik kont­rollpunktid, mille vahel võib olla 500 meetrit kuni neli kilomeetrit. Maan­tee­del ei kulgeta. «Üle vilja­põldude liikuda ei tohi, kui­gi lõpuks on need valdavalt koristatud,» eeldas raja­meister.

Lõpujooks «Forest Cump» algab Põlva linnastaadioni kõr­valt ning kulgeb kultuuri- ja huvikeskuse juurest randa. «Ran­nas on veel vaja läbi vee ja liiva minna, mis tähendab, et kõik saavad poriseks,» lubas Igor Taro.

Autor: Põlvamaa ajaleht Koit