et
en
Teksti suurus:
A A A

IN MEMORIAM Ado RESS (6.10.1935 – 22.07.2015)

28.07.2015
Kaitseliidu Tallinna maleva peret on tabanud raske kaotus. 22. juulil hommikul lahkus taevasesse malevasse peale pikaajalist rasket haigust Lääne malevkonna Üldkompanii 1. üldrühma pealik nooremseersant Ado Ress.
 
Ado Ress sündis 6. oktoobril 1935. aastal Võru linnas. II maailmasõja ja sõjajärgsesse aega jäänud koolipõlv olid paljuski sarnane tema kaasaegsetele. Kuna vanemad ei olnud Nõukogude Liidu poolt soositute grupis, liikus pere Lõuna-Eestis ja keskkooli lõpetas ta Räpina Keskkoolis 1956. aastal.

Tallinnasse tulles alustas ta õpinguid Tallinna Polütehnilises Instituudis, mille III kursuse lõpetamise järel asus tööle, et toetada venda ülikooliõpingutel ja aidata peret majanduslikult. Tallinna Kommunaalprojektis töötas ta pikaajaliselt tehnikust kuni insener-projekteerijani 1992.aastal. Kaitseliidus oli ta teenistuses valveüksuses ja oma töömehetee lõpetas samuti turvamehena erasektoris.

Ado oli aktiivne kaitseliitlane 1992. aasta juulist. Oma aktiivse tegevusega Kaitseliidus ja positiivse suhtumisega oli ta eeskujuks, innustajaks ja sisemise sideme hoidjaks paljudele endast noorematele kaitseliitlastele.  Malevkonnas tegutses ta jaopealiku abist kuni rühmapealikuni.

Malevkonna väljaõppe– ja pidulikel üritustel oli ta alati aktiivne osaleja ja ka korraldajana hinnatud. Formeerimisstruktuuris grupiülema ametikohal osales ta nii maleva kui kaitseväe üksuste formeerimisel. Ta osales ajavahemikul 1993 – 2008 kokku 13 paraadil.

Lisaks Kaitseliidule oli Ado aktiivselt tegev abipolitseinikuna, mille tulemuslikkust iseloomustavad Politsei 11 tänukirja, Abipolitseiniku teenetemedal, Abipolitseiniku meeneplaat, Mustamäe linnaosavalitsuse kuus tänukirja.

Nooremseersant Ado Ress on Kaitseliidu hoolsusmärgi Valgerist II ja III klassi ning teenetemedali kõigi kolme klassi kavaler. Teda on ergutatud Tallinna maleva teenetemärgi, Lääne malevkonna teeneteristiga, tänukirjade ja tänu avaldamistega malevkonna, maleva ja KL tasandil.

Meie hulgast on lahkunud tubli inimene. Adot jäävad leinama abikaasa, poeg ja tütar peredega.