et
en
Teksti suurus:
A A A

In memoriam Peeter Tulviste (28. oktoober 1945 – 11. märts 2017)

11.03.2017
Laupäeva, 11. märtsi hommikul lahkus meie seast haiguse tõttu kaitseliitlane, akadeemik ja Tartu ülikooli rector emeritus professor Peeter Tulviste.
Tulviste lõpetas Tallinna 10. keskkooli 1964. aastal ning Moskva Riikliku ülikooli psühholoogia erialal 1969. aastal.
 
Aastal 1975 sai ta psühholoogiakandidaadi kraadi ning 1987 psühholoogiadoktori kraadi, tema kandidaaditöö keskendus verbaalse mõtlemise kultuurilisele ja ajaloolisele arengu uurimisele.
 
Ta oli külalisteadur Clarki Ülikoolis aastal 1989 ja külalisprofessor aastatel 1990–1991.
 
Tulviste oli TÜ teadusprorektor aastatel 1992–1993 ja Tartu ülikooli rektor aastatel 1993–1998. Tulviste oli Eesti Teaduste Akadeemia asepresident (1994–2004) ning Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste ülema haridus- ja teadusnõunik aastatel 2002–2003.
 
Tulviste algatusel taastati 1996. aastal Kaitseliidu Tartu maleva Akadeemiline malevkond ning samal aastal astus tema eestvedamisel Tartu Ülikooli rektoraat in corpore Kaitseliitu. Ta  valiti kahel korral Kaitseliidu Vanematekogu liikmeks.
 
Tulviste on olnud ka riigikogu liige ning Tartu linnavolikogu liige ja esimees. 2015. aastal nimetati ta Tartu aukodanikuks.
 
2001. aastal osales Tulviste kandidaadina Eesti Vabariigi presidendi valimistel.
 
Ta oli ka üks 40 kirjale allakirjutanutest.
 
Tulvistet on tunnustatud Kaitseliidu Valgeristi I klassi ning Riigivapi IV klassi ja III klassi teenetemärgiga.
 
Kaitseliit  jääb isamaalist suurmeest mälestama.