et
en
Teksti suurus:
A A A

Instruktorikursus 2 on tulnud, et jääda – Kaitseliidu Kool alustas uue kursusega

07.06.2010
4.-6. juunini toimus Kaitseliidu Koolis pilootkursusena Instruktorikursus 2 (drill). Kursus viidi läbi kahe õppesuuna – inimressursi arendamise ja sõjaväelise juhtimise – koostöös.
Kursusel osales kokku seitse vabatahtlikku kaitseliitlast ja üks kaadrikaitseväelane Lääne, Tallinna, Tartu ja Viru malevatest. Erinevatel tasemekursustel on läbi aastate kaitseliitlastele õpetatud küll seda, kuidas juhtida oma üksust lahingus, kuid tähelepanuta on jäänud, kuidas õpetada oma üksust võitlema.

Üksuse juhtidel on kesised teadmised väljaõppemeetoditest, õppetöövormidest ja muust taolisest. Mainitud tühimiku täitmiseks on ellu kutsutud Instruktorikursuse jätkukursus, mis on üles ehitatud eraldiseisvate ja üksteisest sõltumatute moodulitena. Üheks mooduliks planeeritavast viiest moodulist on äsjatoimunud Instruktorikursus 2 (drill).

Instruktorikursus 2 on kursus, kus õppurid õpetavad üksteisele (jagu) erinevaid lahingudrille teoorias ja praktikas (planeerimata rünnak, varitsusvastane drill, takistuste ületamine, lineaarne varitsus) ning õppurite poolt läbi viidud tunde analüüsitakse treeneri juhendamisel.

Instruktorikursus 2 (drill) läbiviimisel järgiti järgmist lahingdrillide õpetamise mudelit:
- Teooriatund.
- Harjutus maastikumudelil/skeemil.
- Harjutus lühendatud vahedel („käi ja räägi“).
- Väliharjutus.

Üks kursuse läbiviijatest – Juhan Aus Kaitseliidu Koolis inimressursi arendamise õppesuunast – kommenteeris kursuse kordaminekut järgmiselt: „Hurraa! Pikema-ajalisele projektile on tubli algus pandud. Loodetavasti soodustab Instruktorikursus 2 läbiviimine üksuse sisese väljaõppe arengut kogu Kaitseliidus. Tubli kaitseliitlane on tark.“

Järgmine Instruktorikursuse jätkukursus toimub aastal 2011.