et
en
Teksti suurus:
A A A

Järva malev korraldab õpilastele riigikaitselaagri

14.04.2010
Kaitseliidu Järva malev korraldab maakonna gümnaasiumides riigikaitset õppivatele õpilastele kolmepäevase riigikaitselaagri, kus noored saavad lisaks tunnis õpitud teoreetilistele teadmistele omandada ka praktilisi kogemusi ning välitingimustes toimetulekuks vajalikke oskusi.
Viiendat aastat toimuv riigikaitselaager toimub Mustla-Nõmmel „Kroonuklubi“ territooriumil ning sellest on osa võtmas üle 100 gümnasisti Paide ühisgümnaasiumist, Paide gümnaasiumist, Türi majandusgümnaasiumist ning Koeru ja Suure-Jaani gümnaasiumist.

Riigikaitselaagri ülema kapten Lauri Lipu sõnul osalevad laagris need õpilased, kes on koolis läbinud riigikaitseõpetuse. Kolmepäevase laagri käigus rajavad laagrilised instruktorite juhendamisel majutuse ning läbivad relva-, rivi- ja sideõppe ning omandavad teadmisi esmaabi andmisest.

„Püüame riigikaitselaagriga näidata noortele, milline näeb reaalselt elu välja kaitsejõududes, et kunagi ajateenistusse astudes või näiteks Kaitseliiduga liitudes oleks neil selgem ettekujutus neid ees ootavast,“ selgitas Lipp. “Loomulikult õpitakse riigikaitselaagris ka mitmeid teisi vajalikke oskusi, mida näiteks argielus või teinekord välitingimusteski viibideski kasutada saab“.

Laagriülema abi, nooremseersandi Raimo Merilo sõnul algab laager noortele neljapäeval formeerimisega, misjärel antakse neile kätte õppekäsk ning siirdutakse väikese rännaku järel laagripaika laagrit koos kõige vajalikuga üles seadma. „Noored peavad laagris täitma näiteks side-, meditsiini ja teisi ülesandeid ning samuti olema valmis öiseks patrull- ning luuretegevuseks,“ sõnas Merilo.

Riigikaitseõpetuse välilaagri läbiviimist rahastab kaitseministeerium.