et
en
Teksti suurus:
A A A

Kaitseliidu keskkogu kevadsuvine koosolek

27.05.2017
Autor: Anu Allekand
27.mail 2017 kogunes Kaitseliidu keskkogu oma korralisele koosistumisele Tallinnas. Traditsiooniliselt kinnitas keskkogu Kaitseliidu 2018.a eelarvetaotluse, majandusaasta aruande ning kuulas ära auditikomitee ning keskrevisjonikomisjoni aruande.
Laual olid lisaks kinnisvara omandamise ja võõrandamise küsimused, Naiskodukaitse põhikirja muutmise otsustamine ning Kaitseliidu noorteorganisatsioonide vormiriietuse kehtestamine.  Otsustamise tegi lihtsamaks vanematekogus korraldatud arutelu seisukohtadega tutvumine.

Vaadati ka tulevikku Kaitseliidu ülema abiga. Kindralmajor Meelis Kiili tutvustas arengusuundi  ning esitles keskkogule organisatsiooni pikema arenguperioodi visiooni.

Kevadine koosolek oli elavdatud isikuvalimistega: Kaitseliidu keskrevisjonikomisjoni valiti Ago Kalmer ja Toomas Häng, keskjuhatuses jätkavad Teet Kurs ja Marek Ranne, Vanematekogusse kuuluvad sellest laupäevast Romek Kosenkranius, Tiit Tammsaar, Kalev Härk, Neeme Väli, Merike Jürjo, Mart Reino ja Helir-Valdor Seeder. Keskkogu uuendas ka nö oma juhtkonda, Toomas Piirmannile ja Arvi Niglasele lisandus Aivar Riisalu.

Jõudu mandaadi saanutele  ja igale organisatsiooni liikmele, sest iga liige loeb!