et
en
Teksti suurus:
A A A

Kaitseliidu keskkogu kinnitas eelarve

30.01.2009
Kaitseliidu Jõgeva maleva väljaõppekeskuses Kirnal täna/30. jaanuaril kogunenud Kaitseliidu keskkogu kinnitas Kaitseliidu 2009. aasta riigieelarveliste eraldiste eelarve.
Lisaks tutvustati keskkogule Kaitseliidu arengukava 2009 - 2013 projekti.

Kaitseliidu keskkogu on kõrgeim Kaitseliidu tegevust korraldav organ, mis koguneb vähemalt kord aastas. Malevaid esindab keskkogul sõltuvalt maleva suurusest kaks kuni neli esindajat – maleva juhatuse liiget, kellest üks peab olema malevapealik või tema abi.