et
en
Teksti suurus:
A A A

Kaitseliidu keskkogu kinnitas eelarve

24.01.2016
Kaitseväe juhataja keskkogul
Autor: Liivi Reinhold
24. jaanuaril kogunes Tallinna maleva õppekeskuses Kaitseliidu kõrgeim kollegiaalne otsustusorgan keskkogu. Koosoleku juhatas sisse Kaitseväe juhataja kindralleitnant Riho Terrase tervitus, millega ta tunnustas iga liiget kui riigikaitsesse panustajat.
„Kaitseliit on eesti riigikaitse A ja O,“ ütles kindral Terras. „Kaitseliitlaste ülesanded ei ole oma tähtsuselt erinevad, nad on erinevad oma sisult,“ rõhutas kaitseväe juhataja kõigi Kaitseliidu liikmete olulisust  laiapindses riigikaitses.

Keskkogu töise pühapäeva jooksul langetati organisatsiooni  jaoks olulisi otsuseid. Ühehäälselt kinnitati 2016.a eelarve ja revisjonikava. Kodutütarde põhikiri sai uuenduskuuri tulemusena mõned täpsemalt sõnastatud sätted, näiteks muudeti vabatahtlike juhtide vabastamise ja asendamise korda.

Keskkogu muutis ka liikmemaksu vabastamise otsustuskoha. Kui seni otsustas iga liikmemaksuvabastuse üle keskkogu, siis nüüd võib liikmemaksust vabastada liikmeid juba struktuuriüksuse juhatuse ja viimase volitusel ka allüksuse tasandil.

Keskkogu toetas ühehäälselt Kaitse Kodu! eesti-vene kakskeelse numbri pilootprojekti algatust ning tegi keskjuhatusele ettepaneku suurendada esialgselt plaanitud tiraaži.

Kaitseliidu ülem tutvustas keskkogu liikmetele hetkeolukorda ning kõikehõlmava riigikaitse sõjalise doktriini põhimõtteid.

Enne kevadist koosolekut peab toimuma Kaitseliidu seaduses sätestatud keskkogu liikmete hulgas liisuheitmine, sest jõutakse regulaarse töörütmi, sh liikmete iga-aastase vahetumiseni.