et
en
Teksti suurus:
A A A

Kaitseliidu keskkogu värskendas juhtorganeid

28.06.2008
Kaitseliidu koolis Alu mõisas kogunes eile Kaitseliidu keskkogu, mis kinnitas Kaitseliidu 2008. aasta eelarvetaotluse, 2007.a. majandusaasta aruande ning tegi mitmeid muudatusi Kaitseliidu kollektiivsetes
juhtorganites.
Kaitseliidu vanematekogusse valiti uute liikmetena kaitseministri nõunik Johannes Kert, Päästeameti peadirektor Kalev Timberg ja Riigikogu liige
Urmas Klaas. Vanematekogu liikme mandaati pikendati Toivo Tootsenil, Helir-Valdor Seederil, Tarmo Kõutsil, Tiit Tammsaarel ning Enn Tartol.

Kaitseliidu keskjuhatusse valiti uueks liikmeks Lääne maavanem Neeme Suur, keskrevisjonikomisjoni Heiki Pagel.

Kaitseliidu keskkogu tervitas ka kaitseminister Jaak Aaviksoo.

Kaitseliidu keskkogu on kõrgeim Kaitseliidu tegevust korraldav organ, mis koguneb vähemalt kord aastas. Malevaid esindab keskkogul sõltuvalt maleva suurusest kaks kuni neli esindajat - maleva juhatuse liiget, kellest üks peab olema malevapealik või tema abi.