et
en
Teksti suurus:
A A A

Kaitseliidu Kooli etteotsa asub Erik Reinhold

31.03.2011
Kaitseliidu Kooli juhatab käesoleva aasta 1. aprillist kpt (res) Erik Reinhold.
Teenistuskäik:
1991 Pärnumaa Riigikaitse osakond, jaoskonna ülem
1992 Kaitseliidu tegevliige
1995 Pärnu ÜJP, rühmaülem
1996 Kaitseliidu Pärnumaa Malev, instruktor
1997 KJPS staabiohvitser, KL Pärnumaa Malev staabiülem
2001 KLPS vanemstaabiohvitser; arengu- ja planeerimisjaoskonna ülem
2003 KL Pärnumaa Maleva pealik
2006 Reservis. KL Pärnumaa maleva teavituspealik
2008-2011 KLPS planeerimisjaoskond, spetsialist

Haridus ja koolitus:
1988 Pärnu Ülejõe Gümnaasium
2000 Zürichi Föderaalne Tehnikakõrgkool, Sõjakolledž, sõjaväepedagoogika diplom
1993 KJPS ohvitseride kursused, jalaväe riviohvitseri eriala
1994 Rahvusvahelise relvastuskontrolli inspektori kursus (Saksamaa)
1994 Territoriaalkaitse juhtimise rakenduskursus (Hammelburgi jalaväekool, Saksamaa)
1995 Soomusjalaväe kompanii ülema kursus (Munsteri tankiväekool, Saksamaa)
1997 Kaitseringkondade juhtkondade erikursus (Soome)
1998 Nooremstaabiohvitseri kursus (Šveitsi Armee juhtimis- ja staabikolledž)
1998 Väljaõppetehnoloogia kursus (Taani Kodukaitse Akadeemia)
2003 Juhtimiskursus III, KL Kool
2004-2005 Juhi finantskursus 1-3. EMI/EWT Eesti majandusjuhtide pädevuskool

Autasud:
Kaitseliidu Valgerist 3. klass; Kaitseliidu teenetemedali 2. ja 3. klass, Päästeameti hõberist, Politsei teeneterist eriklass, Tuletooja medal, Pärnumaa Maleva teenetemärk, Lääne Maleva teenetemärk, Pärnu pataljoni teenetemärk 2. Klass

Kaitseliidu Kooli senine ülem kpt Riina Nemvalts jätkab teenistust kaitseministeeriumis.

Kaitseliidu Kool alustas oma tegevust 3. märtsil 2001. aastal. Alates 2003. aasta algusest toimub õppetöö Raplamaal Alu mõisas Kaitseliidu kooli hoones.

Kaitseliidu Kooli tegevusvaldkonnaks on Kaitseliidu ja eriorganisatsioonide allüksuste pealike ja instruktorite väljaõppe planeerimine ja läbiviimine, erialakursuste korraldamine ning kaadritöötajate täiendõppe korraldamine.