et
en
Teksti suurus:
A A A

Kaitseliidu Koolis kaitsti andragoogikakursuse lõputöid

10.05.2010
Täna, 10. mail, lõppes Kaitseliidu Koolis Tallinna Ülikooli täiendõppekeskuse poolt läbi viidud kursus „Andragoogikapõhimõtete rakendamine Kaitseliidu õppeprotsessis“, mis kestis erinevate õppetsüklitena 22. märtsist 10. maini.
Kursusel „Andragoogikapõhimõtete rakendamine Kaitseliidu õppeprotsessis osales 19 täiskasvanute õpetamisega tegelevat inimest Kaitseliidu Peastaabist, Kaitseliidu Koolist ja malevatest. Kursus oligi suunatud täiendkursusena instruktoritele, kes tegelevad otseselt väljaõppega ja planeerivad taotleda andragoogi ehk täiskasvanute õpetaja kutsekvalifikatsiooni.

Kursusel käsitleti täiskasvanuharidust, elukestvat õpet, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendite kasutamist õppetöös, andragoogi eetikat ja teisi olulisi täiskasvanute harimist puudutavaid teemasid, mille peale Kaitseliidu instruktor tavapäraselt ei pruugi mõelda.

Täna ennelõunal pani kuus kursuslast oma andragoogika õpingutele punkti kaitstes komisjoni ja kaaskursuslaste ees edukalt kursuse raames valminud lõputööd. Kõik kaitsmisel olnud tööd sisaldasid kogemuslikku osa, mille raames viidi läbi vähemalt üks küsitlus ja mõnel juhul ka süvaintervjuusid.

Kõigis lõputöödes välja toodud ettepanekud tunnistati reaalselt rakendatavateks, seega on Kaitseliit ja Naiskodukaitse nende uurimistööde näol saanud korraliku pagasi, millest edasi mõelda ja ideede heaks kiitmisel need ka ellu rakendada.

Täna kaitstud lõputööd:

V-vbl Toomas Elias, Sakala Malev – Pealiku roll allüksuse õppe-kasvatusprotsessis.

Vbl Olev Juursalu, Tartu Malev – Lähtekohti laskeinstruktori kursuse õppekava uuendamiseks.

Kaie Kensap-Kukk (Rapla Malev) – Teadlikkus noorsootööst Kaitseliidus Rapla maakonna näitel.

Eveli Sammelselg (Naiskodukaitse Tallinna ringkond) – Naiskodukaitse avalike suhete kursusekava analüüs: kava vastavus kursuslaste ootustele ning täiendavate koolitusvajaduste väljaselgitamine.

Nele Sarrapik (Kaitseliidu Kool) – Naiskodukaitse vabatahtlike instruktorite edukas rakendamine ringkonna õppetegevusse.

Elle Vinni (Naiskodukaitse Alutaguse ringkond) – Praktika osast välikoka eriala kursusel.
Viimased lõputööd selle kursuse raames tulevad kaitsmisele Kaitseliidu Koolis 14. juunil.