et
en
Teksti suurus:
A A A

Kaitseliidu Koolis toimuvad sisseastumiskatsed tasemekursustele

06.08.2010
Laupäeval 7. augustil toimub Kaitseliidu Koolis tasemekursustele kandideerijate testimine. Reservohvitserikursus Kaitseliidus (rühmaülem) VII kursusele soovib pääseda 27 kandidaati 9-st erinevast malevast, Reservvanemallohvtserikursus Kaitseliidus (rühmavanem) V kursusele kandideerimiseks on nõuetele vastavaks tunnistatud 14 kandidaati 6-st erinevast malevast.
Rühmaülemaks ja rühmavanemaks pürgijate testimine toimub Kaitseliidu Koolis Alus ning testimist viivad läbi vastavate kursuste ülemad ja teised määratud Kaitseliidu Kooli ning Kaitseliidu Peastaabi teenistujad. Uuendusena kuuluvad sel aastal vastuvõtukomisjonidesse kevadel lõppenud tasemekursuste parimad lõpetajad. Nii saavad oma kogemusest tugineva sõna sekka öelda vastavalt uute rühmaülemaks pürgijate valikul Tarmo Pihlik Tartu Malevast ja rühmavanemate puhul Raivo Roosi Sakala Malevast, kes mõlemad tunnistati kevadel lõpetanud tasemekursuste parimateks. Eelmisel kursusel osalenuid kaasatakse komisjoni, et rohkem arvestada ka vabatahtlike arvamusega.

7. augustil toimub ka Kaitseliidu Kooli egiidialuse kursuse Nooremallohvitserikursus Kaitseliidus X kandidaatide testimine. Nooremallohvitseriks soovijaid testitakse Harju Malevas, kuna Harju Malev hakkab vastavat kursust ka läbi viima. Testimisele ootadakse 76 kandidaati. Lisaks kursuseülemale ja Kaitseliidu Kooli ning Peastaabi esinadajatele kuulub vastuvõtukomisjoni eelmise kursuse parim lõpetaja Tanel Viks Tallinna Malevast.