et
en
Teksti suurus:
A A A

Kaitseliidu lugemislaual ajakiri Kaitse Kodu! 5/2009

25.08.2009
Käesoleva aasta viiendas numbris:
* Pärnumaa malev hooldab metsavendlusega seotud paiku
* Kaitseliidu Viru maleva Kuldne Kuul
* Tänavustest muutustest Kaitseliidu ja tema eriorganisatsioonide
* Liikmeskonnas. Kapten Andre Lilleleht
* Propagandast sõnas ja teos. Nooremleitnant Raigo Sõlg
* Kes vastutab sõduri elu eest? Mart Helme
* Juulis avas Lõõlas uksed Kaitseliidu õppekeskus. Nooremleitnant Taive Kuuse
* Erna retke kolmikvõit läks tänavu Tartusse. Kapten Ivar Jõesaar
* Viru maleva uus pealik kasvatab alluvaid oma üksusesse uskuma. Kristel Kitsing
* Kaitseliidu vabatahtlike pealike koolitusplaanide koostamisest aastateks 2010–2013. Kapten Andre Lilleleht
* Veerandsada kaitseliitlast teenis Afganistanis jalaväekompaniis ESTCOY-7. Kapral Margo Turro
* Sada kilomeetrit kehva suusailma admiral Pitka auks. Alo Aasmaa
* Eesti ja Läti tähistasid ühiselt Võnnu lahingu võitu. Vello Jaska
* Luure kui pusle VI: Inimluure – võimalus näha asja ette. Major Riho Ühtegi
* Maamagnetismi mõõtmisest Eesti kaitseväes. Heiki Potter, Ivar Treikelder
* Makett kui vajalik õppevahend linnalahingu planeerimise õpetamisel. Kapten Andres
* Uus hädaolukorra seadus ja erakorralise seisukorra seaduse muudatus panevad Kaitseliidule kohustusi. Kapten Aivar Engel
* Meeleolukad päevad Tuksis. Naiskodukaitse spordilaager.
* Pealinna naiskodukaitsjad õppisid katma pidulauda välitingimustes. Katre Noor
* Naiskodukaitset teatakse, aga ei tunta. Ene Sügav, Lembe Lahtmaa
* Ursula Liivmann: 70 aastat Naiskodukaitses. Rita Loel
* Viikingiteemaline heategevusmäng toetas Tallinna naiste kriisikodu. Eveli Sammelselg
* Harjumaal jagub kaitseliitlikku noortetegevust. Katriin Allik
* Kõrgem sõjakool kutsub Kaitseliidu pealikke Tartu Karlovo eluja
* Harju noored esindasid Eestit VII Balti sõjalis-sportlikel mängudel. Katriin Hallik
* Mini-Erna tõi kaasa üllatusi.
* Võrumaa noorkotkad ja kodutütred veetsid Veemäel kolm laagripäeva. Heli Maasleib
* Pealinna kogunes sada parimat kodutütart
* Kiire, lõbus ja tegus suurlaager Remnikul
* Audru ja Jõõpre kodutütred käisid rabamatkal

Mängunurk
Viktoriin
Ristsõna
Ravimtaimed