et
en
Teksti suurus:
A A A

Kaitseliidu õppus „Orkaan“ keskendub sisekaitsele ja koostööle

03.12.2016
Orkaan 2015
Autor: Taavi Tuisk
Eile Läänemaal alanud Kaitseliidu suurõppuse „Orkaan 2016“ fookuses on sisekaitse ning erinevate jõustruktuuride vahelise koostöö harjutamine.
Lääne maleva pealik kolonelleitnant Rasmus Lippur ütles, et sisekaitseülesannete täitmist harjutab Kaitseliit selleks, et olla vajadusel nii öelda „päris elus“ võimelised politseid ja Päästeametit toetama. „Õppused aitavad meil aimu saada teineteise protseduuridest, võimekustest ja ülesannetest,“ lisas ta.

Õppus viiakse läbi Lõuna-Läänemaal Lihula ja Hanila valla territooriumil, peamiselt Lihulas, Virtsus ja Vatlas, kus harjutatakse ühiselt nii kontrollpunktide rajamist ja mehitamist, avaliku korra tagamist, patrullimist kui ka määratud objektide kaitset.

Kolonelleitnant Lippuri sõnul õppus kohalikele elanikele väga suuri ebamugavusi ei tohiks põhjustada. Õppuse intensiivsematel perioodidel ja mõningate õppeülesannete täitmise ajaks piiratakse küll üksikutel avalikel teedel sõidukite liikumiskiirust, kuid seda ajutiselt ning ainult teatud kohtades.

Sellest hoolimata palub ta inimestel õppuse piirkonnas viibides tähelepanelik olla, sest teedel võib ringi liikumas näha tavapärasest rohkem kaitseliitlasi ja nende tehnikat. Samuti võivad vabatahtlikud riigikaitsjad kasutada oma õpieesmärkide saavutamiseks erinevaid imitatsioonivahendeid.

„Imitatsioonivahendite kasutamine on reguleeritud vastavalt kaitseväes ja Kaitseliidus kehtivatele ohutuseeskirjadele tagamaks nii õppusel osalejate kui ka kõrvaliste isikute turvalisus,“ selgitas kolonelleitnant Lippur.

Kuna õppust viiakse enamasti läbi avalikus ruumis, on imitatsioonivahendite kasutamist öisel ajal piiratud miinimumini, et võimalikult vähe häirida tavaelu. „Ootame kohalikelt elanikelt mõistvat suhtumist, toetades meie tegevust, annate ka oma panuse Eesti kaitsevõime arengusse,“ lisas ta.

Kaitseliidu Lääne-Eesti malevate õppust „Orkaan“ korraldatakse tänavu juba üheteistkümnendat korda. Kokku osaleb harjutusel üle seitsmesaja kaitseliitlase põhiliselt Pärnumaa, Lääne ja Saaremaa malevatest, keda toetavad suuremate üksustega veel Rapla ning Läti vabatahtlikud riigikaitsjad. Lisaks veel Politsei- ja piirivalveameti ning Päästeameti töötajad ja mitmete kohalike omavalitsuste esindajad.