et
en
Teksti suurus:
A A A

Kaitseliidu Rapla malev korraldab kooliõpilastele riigikaitselaagri

08.06.2010
Täna algab Raplamaal kahepäevane Kaitseliidu Rapla maleva korraldatav riigikaitselaager kooliõpilastele.
“Laagri eesmärk on teoreetilistes tundides õpitu rakendamine praktikas ning uute sõdurioskuste omandamine ja kinnistamine,” ütles Kaitseliidu Rapla maleva nooreminstruktor veebel Ando Lavrits. “Lisaks tahame vähendada õpilaste hirmu ajateenistuse ees ja tekitada suuremat huvi kaitseväe vastu.”

Esimene osa laagrist viiakse läbi Rapla lähistel Kuusiku lasketiirus, ülejäänud tegevus toimub Karitsa jahimaja territooriumil. Kahe päeva jooksul omandavad õpilased teadmisi laagri püstitamisest, maskeerimisest, relvadest, riviõppest. orienteerumisest ja liikumisviisidest.

Riigikaitselaagrist võtab osa 60 Rapla Ühisgümnaasiumi, 32 Kohila Gümnaasiumi ja 15 Märjamaa Gümnaasiumi 11ndate klasside riigikaitseõpetuse õpilast.

Laagrit viivad läbi Rapla Ühisgümnaasiumi riigikaitseõpetaja veebel Ando Lavrits, Märjamaa Gümnaasiumi riigikaitseõpetaja nooremveebel Martin Hansson ja Kohila Gümnaasiumi riigikaitseõpetaja vanemseersant Meelis Pormann.

Laagrisse on kaasatud ka Naiskodukaitse liikmed, kes tagavad kahe päeva jooksul õpilaste toitlustamise katlatoiduga.

30.-31. mail korraldas Kaitseliidu Rapla malev riigikaitselaagri 75-le Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi ja Juuru Gümnaasiumi õpilasele.

Riigikaitseõpetuse tunnid toimuvad Raplamaal viies gümnaasiumis. Aine koosneb 70-st akadeemilisest tunnist, mis jagunevad võrdselt klassi- ja laagritundideks.