et
en
Teksti suurus:
A A A

Kaitseliidu Rapla malev korraldab kooliõpilastele riigikaitselaagri

27.05.2010
Pühapäeval, 30. mail, algab Raplamaal kahepäevane Kaitseliidu Rapla maleva korraldatav riigikaitselaager kooliõpilastele.
“Laagri eesmärk on teoreetilistes tundides õpitu rakendamine praktikas ja kinnistamine,” ütles Kaitseliidu Rapla maleva nooreminstruktor veebel Ando Lavrits. “Lisaks tahame vähendada õpilaste hirmu ajateenistuse ees ja tekitada suuremat huvi kaitseväe vastu.”

Laager algab Kaius, kus õpilased saavad selga laigulised vormid ja kätte relvad. Sealt orienteerutakse Karitsa jahimaja territooriumile. Kahe päeva jooksul omandavad õpilased teadmisi laagri püstitamisest, maskeerimisest, relvadest, riviõppest. orienteerumisest ja liikumisviisidest.

Riigikaitselaagrist võtab osa 60 Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi ja 15 Juuru Gümnaasiumi 10. klasside riigikaitseõpetuse õpilast.

Laagri läbiviimise eest on vastutav Kaitseliidu Rapla maleva miinipildujarühma ülem leitnant Kalev Kiviste, kes on mõlemas koolis riigikaitseõpetuse õpetaja. Laagrisse on kaasatud ka Naiskodukaitse liikmed, kes tagavad kahe päeva jooksul õpilaste toitlustamise katlatoiduga.

8.-9. juunil korraldab Kaitseliidu Rapla malev riigikaitselaagri 107-le Rapla Ühisgümnaasiumi, Märjamaa Gümnaasiumi ja Kohila Gümnaasiumi õpilasele.

Riigikaitseõpetuse tunnid toimuvad Raplamaal viies gümnaasiumis. Aine koosneb 70-st akadeemilisest tunnist, mis jagunevad võrdselt klassi- ja laagritundideks.