et
en
Teksti suurus:
A A A

Kaitseliidu suurõppus näitas uut taset

15.05.2016
Õppus Läänetorm
Autor: Karri Kaas
14. mai keskpäeval Tihemetsas lõpurivistusega lõppenud Kaitseliidu suurõppus Läänetorm näitas Kaitseliidu ülema brigaadikindral Meelis Kiili sõnul, et Kaitseliit on suure sammu edasi astunud.
 
„See puudutab Kaitseliidu kogu organisatsiooni: nii vabatahtlike kaitseliitlaste, jao-, rühma ja kompaniipealike oskusi, aga ka erinevaid staape ja samuti ka tehnikat,“ ütles kindral Kiili lõpurivistusel. „Peamine on aga meie puhul see, et meil ei ole vaid kohustus oma riiki kaitsta, vaid ka õigus selleks. Meil on tahe ja sellega peab iga agressor arvestama“, lisas Kaitseliidu ülem.

Kevadtormiga üheaegselt toimunud Kaitseliidu suurõppus Läänetorm oli Lääne-Eesti malevate põhjal moodustatud üksuse hindamisõppus, mille fookuses olid objektikaitse, maa-ala puhastamine vastastest ning dessanditõrje.

Läänetormi reaalne osa viidi 9.-14. maini läbi Pärnumaal põhiliselt Paikuse, Surju ja Saarde vallas, kuid virtuaalses ruumis kandus tegevus ka Lääne ja Saare maakondadesse, kus toimetasid malevate staabid.

Kaitseliidu suurõppusel Läänetorm osales poolteisttuhat kaitseliitlast  Pärnumaa, Saaremaa, Lääne, Tartu ja Jõgeva malevast. Lisaks tegutses harjutuse ajal Pärnus ka Kaitseliidu peastaabi baasil komplekteeritud maakaitsestaap.

Peale õppuse lõpurivistust avati ka pidulikult Pärnumaa maleva Kikepera malevkonna äsja rekonstrueeritud kodu.