et
en
Teksti suurus:
A A A

Kaitseliidu taastajad kohtuvad Järvakandis

14.08.2015
KLtaastajate meenemedal
Autor: Kaitseliit
Laupäeval, 15. augustil 2015 kogunevad Järvakandi kultuurikeskuse juures need, kes on Kaitseliitu taastanud 1990. aastal ja varem ning on organisatsioonis jätkuvalt tegevad.
Kutsutute hulgas on ka Kaitseliidu malevate esimesed pealikud, need, kes on Kaitseliidu ülemana ametis olnud, esimene Kaitseliidu keskjuhatus, Järvakandis 1990. aastal Kaitseliidu taastamiskoosolekul osalenud ja Kaitseliidu suurkogu delegaadid. Korraldajatel on andmed juba enam kui kui 400 taastaja kohta.

Kokkutulekule kutsutakse need, kelle nimed on kontrollitud Kaitseliidu malevates. Järvakandis inimesi nimekirjadesse ei lisata.

Kokkutuleku algab kell 13 ja lõpeb kell 17. Osalejate registreerimist alustatakse kell 11.30. Kokkutuleku avab Kaitseliidu ülem tervitusega neile, kellel 25 aastat tagasi oli julgust ja pealehakkamist tegelemaks Kaitseliidu taastamisega.

Tervitus on edasi anda ka kaitseväe juhatajal, maavanemal ja mõnel tolle aja nimekamal organisatsiooni taastajal. Kutsututele on tagatud toitlustus ja Kaitseliidu ülema väike kingitus tänutäheks antud panuse eest.

Muusikaliselt tervitab kohaletulnuid ansambel Lindpriid. Kokkutuleku jooksul on võimalik vaadata eesti mängufilmi „1944“. Avatakse ka vaba mikrofon selleks, et kaitseliitlased saaksid oma eredamaid muljeid Kaitseliidu taastamisest kohaletulnutele edastada.

Kaitseliitlased, kellel on Kaitseliidu sümboolikat, esemeid, dokumente vms, mis on valmistatud või oli Kaitseliidus kasutamisel 1990ndate alguses, ja kes on huvitatud nende kinkimisest Kaitseliidu muuseumile, on võimalik need kokkutulekul edastada meie ajalooga tegelevatele isikutele.

Kaitseliidu taastamise 25. juubeli puhul valmis Sporrong Eesti OÜ töökodades 500 meenemedalit „25 aastat Kaitseliidu taastamisest“.