et
en
Teksti suurus:
A A A

Kaitseliidu Tallinna maleva malevkonnapealikud koostasid esmakordselt sõjaväelist aastakäsku

16.03.2009
Kaitseliidu Tallinna malev korraldas 14. märtsil malevkonnapealike õppepäeva.
Esimest korda Kaitseliidu Tallinna maleva ajaloos pidid malevkonnapealikud täpselt planeerima ja lahti kirjutanud oma malevkonna tegevuse terve aasta jooksul.

Vajaduse õppepäeva järele tingis malevkondade rohkus, aga ka pealinna malevale määratud ülesannete ja väljaõppevajaduste suur hulk. Lisaks on ilmne, et kui malevkonnapealik on oma allüksuse tegevuse ise lahti planeerinud, teab ta paremini, kuhu malevkond peab aasta lõpuks jõudma nii väljaõppe, valmiduse kui ka koostöö alal.

Õppepäeva eesmärk oli tutvustada malevkonnapealikele malevapealiku käsu analüüsimist ja anda juhised, kuidas alustada malevakonnapealiku aastakäsu koostamist.

Esmalt tutvustati malevkonnapealikele sõjaväelise viiepunktilise käsu ülesehitust ja käsu süsteemset analüüsi. Seejärel võeti ette malevapealiku 2009. aasta käsk ja asuti sealt saadud ülesandeid analüüsima. Seintele pandi suured pabertahvlid täis infot määratud ülesannete, kaasnevate ülesannete, piirangute ja eri tasandite tahte kohta.

Nii mõnelegi allüksuse ülemale selgus ootamatult, et lisaks paarile-kolmele otsesele ülesandele lisandub malevkonnale ligi 40 ülesannet käsu teistest osadest. Või et osa ülesandeid tuleb enne nende täitmisele asumist veel osategevusteks jagada. Või et on olemas kaasnevad ülesanded, mida pole kuskil kirjas, kuid vajadus nende täitmise järele tekib, kui hakata planeerima otseste ülesannete elluviimist.

Pärastlõunal kaardistati oma allüksuse hetkeolukord ja sõnastati eesmärk aasta lõpuks. Seejärel seoti ülesanded ajatelje, kalendri ja vastutajatega.

Kaitseliidu Tallinna malevasse kuulub koos naiskodukaitsjatega ligi 2000 vabatahtlikku. Seega on pealinna malev Kaitseliidu suurim.

Valjo Tooming
leitnant
Kaitseliidu Tallinna maleva operatiivülem