et
en
Teksti suurus:
A A A

Kaitseliidu üksused liituvad õppusega Talvelaager

03.03.2017
Wintercamp 2017
Autor: Kaitsevägi
Täna liituvad Soodla harjutusalal 1. jalaväebrigaadi õppusega Talvelaager Kaitseliidu Kirde maakaitseringkonna lahingugrupi üksused, et harjutada taktikalist koostööd ja juhtimisprotseduure teiste Kirde lahingugrupi üksuste ja brigaadi üksustega.
Kaitseliidu Viru maleva staabiülema major Ivo Hakmani sõnul loob kuni pühapäevani vältav õppus võimaluse kõigil osapooltel harjutada võitlust talvistes tingimustes kombineerituna motoriseeritud ja hajutatud vastase vastu kinnisel maastikul.

Õppusel osalevad veel tegevväelased ning ajateenijad 1. jalaväebrigaadi staabist, Scoutspataljonist, Kalevi jalaväepataljonist, tagalapataljonist, luurekompaniist, staabi- ja sidekompaniist, tankitõrjekompaniist, Kuperjanovi jalaväepataljonist ning Ameerika Ühendriikide Eestis viibiva kompanii kaitseväelased. Osalevaid manööverüksusi toetavad õhuvägi ja pioneeripataljon.