et
en
Teksti suurus:
A A A

Kaitseliidu üksused tõmbasid Siilile joone alla

08.05.2015
Lääne MKR lõpurivistus Eametsas
Autor: Karri Kaas
Nii nagu sõjas ei ole tegelikult võitjaid, ei ole õppustel kaotajaid – on ainult saadud kogemused. Ja neid kogusid Kaitseliidu malevate jaoks reedel lõppenud suurõppusel Siil osalenud võitlejad kuhjaga.
Veel viimast korda koondusid esmaspäevast väldanud lahinglaskmistel ja õppelahingutes karastunud mehed ja naised täna Simunasse, Kasarisse ja Eametsa baasi rivistusele, et vastu võtta ülemate tänu ja lugupidamine.

„Ma arvan, et nad on väga hästi hakkama saanud. Nad on täpselt sama moodi nagu Kaitseliit üle Eesti näidanud üles pühendumist, tahet ja oskusi,“ iseloomustas Kaitseliidu ülem, brigaadikindral Meelis Kiili Siilil võidelnud Kaitseliidu üksusi. „Tublid!“  

Ja siis, pärast kauaoodatud käsku „rivitult,“ võisidki võitlejad tagastada neile välja antud relvad ning varustuse ja pöörduda tagasi oma perede ja igapäevarutiini juurde. Kodudesse, mis tänu õppustele veelgi kindlamalt kaitstud.

„Siil ei näidanud mitte ainult maailmale vaid ka meie enda inimestele, meie sõpradele ja võib-olla ka neile, kellele me nii väga ei sümpatiseeri, seda, et eestlased võtavad oma riigi kaitsmist väga tõsiselt,“ märkis Kiili veendunult ja kinnitas, et ühtki okast tal õppuselt Siil hinge ei jäänud.   

Kaitseliit osales õppusel Siil 2015 valdavalt selle esimeses faasis, mis toimus 4.-8. maini. Peamine eesmärk oli kontrollida maakaitse lahinguvalmidust, formeerimist ja koostegevusõppe läbiviimist.

Üksused paiknesid peamisel Lääne-Virumaal Väike-Maarja ja Laekvere vallas ning Lääne maakaitseringkonna üksused Pärnumaal Kikepera harjutusväljal ja selle lähiümbruses.

Õppuse sisese suhtluse hõlbustamiseks oli Kaitseliidu peastaabi baasil loodud maakaitsestaap, mille ülesanne oli koordineerida juhtimist kaitseväe ja Kaitseliidu allüksuste vahel.

Kokku osales Siilil üle 2000 kaitseliitlase ja selle allüksustega seotud inimest kõikidest malevatest.

4.- 15. maini kogu Eestit hõlmav ja Virumaal kulmineeruv õppus Siil 2015 on läbi ajaloo kaitseväe suurim. Siil toimub iga-aastase Kevadtormi asemel ja seal osaleb üle 13 000 reservväelase, kaitseliitlase, ajateenija, tegevväelase ja liitlasriikide kaitseväelase. Õppuse õnnestumisel on kõige olulisem osa just reservväelasel, kes moodustavad osalejatest üle poole.