et
en
Teksti suurus:
A A A

Kaitseliidu üksused võtsid Kevadtormil kaitse üle

20.05.2010
Kaitseväe õppusel Kevadtorm 2010 osalevad Kaitseliidu üksused vahetasid täna öösel Kalevi pataljoni kaitsepositsioonidelt välja, võimaldades kalevlastel järgmiseks operatsiooniks ette valmistuda.
Õppusel Kevadtorm 2010 osalevad Kaitseliidu Tallinna, Harju ja Rapla maleva üksused jõudsid harjutusalale Potsepa karjääri laupäeva õhtul. Pärast intensiivset koostegevusväljaõpet ja Lääne Kaitseringkonna vastutusala varustusteede ning objektide julgestusülesande täitmist, andis Lääne Kaitseringkond Kaitseliidu üksused 1. Jalaväebrigaadi alluvusse.

Kaitsekeskuses Kalevi pataljoni välja vahetanud Kaitseliidu üksustele saabus täna täienduseks ka Kaitseliidu Pärnumaa maleva lahingukompanii.

Õppuse Kevadtorm 2010 käigus harjutatakse Kaitseliidu kompaniide formeerimist, rännakut, kaitset jalaväebrigaadi lahingtegevuse raames, pataljoni väljavahetamist ning pataljoni juhtimispunktide tegevust.

Kaitseväe aasta suurima õppuse Kevadtorm 2010 eesmärk on saavutada tänavu kevadel reservi arvatava pataljoni koostegutsemise võime jalaväebrigaadi koosseisus. Kevadtorm 2010 esimese kahe nädala jooksul treenib 1.Jalaväebrigaad Eesti erinevates väeüksustes 2009. aastal teenistust alustanud ajateenijate allüksused kokku üheks jalaväepataljoniks.

Jalaväepataljoni koostööõppele järgneb lõpuharjutus, mille käigus maavägi hindab jalaväepataljoni ja toetusüksuste lahinguvõimet ning ülemate juhtimisoskust lahingutegevusele võimalikult lähedastes tingimustes.

Jalaväepataljon harjutab kõiki tähtsamaid maaväe lahinguliike: viivituslahingut, kaitselahingut ja rünnakut.

Pärast Kevadtormi läheb selle aasta ajateenijate jalaväepataljon reservi. Jalaväepataljon kohtub uuesti mõne aasta pärast reservõppekogunemisel. Õppusel Kevadtorm 2010 osaleb kokku 3500 ajateenijat, kaadrikaitseväelast, reservväelast ja kaitseliitlast.

Kokku kolm nädalat kestev Kevadtorm 2010 viiakse läbi Lääne kaitseringkonna vastutusalas Pärnumaal ja Viljandimaal.

Kevadtorm 2010 kestab 23. maini