et
en
Teksti suurus:
A A A

Kaitseliidu ülem osaleb Viinis kõrgetasemelisel doktriinide seminaril

16.02.2016
OSCE doktriinide seminar Viinis 2011
Autor: OSCE
Kaitseliidu ülem brigaadikindral Meelis Kiili osaleb käesoleval nädalal Austria pealinnas Viinis toimuval OSCE kõrgetasemelisel sõjaliste doktriinide seminaril.
"See kõrgetasemeline OSCE konverents annab ülevaate Euroopa julgeoleku olukorrast ja osalevate riikide doktrinaalsest lähenemisest, muuhulgas ka nende riikide, kellega meie arusaamad ja väärtused ei ühti," ütles kindral Meelis Kiili. "Selle baasil on võimalik teha järeldusi ja indikeerida võimalikke tulevikutrende, mis otseselt või kaudselt mõjutavad ka Eesti sise- ja välisjulgeolekut," rõhutas Kaitseliidu ülem.

Seminari fookuses on muutused OSCE liikmes- ja partnerriikide sõjalistes doktriinides ja nende mõju julgeolekule.

Seminar võimaldab OSCE liikmete ja partnerite sõjaväelastel pidada dialoogi ja tutvuda üksteise vaadetega. Eesmärk on tugevdada omavahelist arusaamist ja usaldust ning tekitada võimalikku platvormi edasise poliitilise arutelu tarbeks.

Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioon ehk OSCE (inglise Organization for Security and Co-operation in Europe) sai alguse diplomaatilise konverentsina 1975. aastal Helsingis vastu võetud lõppaktiga ning rahvusvaheliseks organisatsiooniks muutus 1994. aastal, kuni 1995. aastani kandis organisatsioon nime Euroopa Julgeoleku- ja Koostöökonverents (harvem kujul Euroopa Julgeoleku- ja Koostöönõupidamine; CSCE).

OSCE püüab konflikte ennetada, kriise ohjata ja aidata kaasa konfliktijärgse sotsiaalsele taastustööle, sealhulhgas inimõiguste tagamisele. OSCE Nõukogu asub Viinis ja sellesse kuulub 57 liikmesriiki.