et
en
Teksti suurus:
A A A

Kaitseliidu ülema pöördumine

07.09.2015
Brigaadikindral Meelis Kiili
Kaitseliidu ülem brigaadikindral Meelis Kiili tegi pöördumise Kaitseliidu töötajate poole, milles juhib tähelepanu Kaitseliidu maine hoidmisele, mis on iga organisatsiooni töötaja, aga kindlasti ka vabatahtliku liikme kohus.
Lugupeetud Kaitseliidu töötajad,
 
Kaitseliit on rahva poolt ellu kutsutud riigikaitse organisatsioon, et anda oma panus kõigi Eestis elavate inimeste turvalisuse tõstmisele ja riigi iseolemise tagamisele. Seda eesmärki saame me tagada Kaitseliidu mainet kõrgel hoides. Maine on inimeste hinnang meie tegudele ja sõnadele mistõttu on meie – Kaitseliidus töötavate inimeste – esmakohus käituda nii sõnas kui teos taoliselt, et see vastab Kaitseliidu väärtustele ja on kooskõlas üldinimlike käitumisnormidega.

Sotsiaalmeedia ei ole tänases küberruumis privaatne, paratamatult on igal postitusel võimalus sattuda laia lugejaskonna kätte. Ka seal tuleb jälgida, et sõnakasutus, ka hetkeemotsiooni väljendus, oleks selline mis ei tekita hiljem piinlikkust iseendale ja kahju Kaitseliidule kui apoliitilisele, Eesti riigi teenistuses olevale organisatsioonile ja kogu Eesti riigile. Võõrviha väljendamine ja levitamine ei ole aktsepteeritav ega kohane ning ei aita kaasa ühiskonna valupunktide diskussioonile ja parimate lahenduste leidmisele.

Juhin tähelepanu, et lisaks inimlikule aspektile on tegemist ka julgeolekuküsimusega. Euroopa sh Eesti vastu on käimas infooperatsioon kus iga meie eksimust rakendatakse ja võimendatakse. Ei ole saladus, et VF võimuladvik soovib Kaitseliidu maine ja efektiivsuse kahjustamist, ärme anname neile seda võimalust.
Kõikidel inimestel on õigus oma arvamusele ja selle vabale väljendusele. Kuid seda tuleb teostada ilma kaotamata eneseväärikust ja austades teisi.
 
 
Lugupidamisega,
 
Meelis Kiili
Brigaadikindral
Kaitseliidu ülem