et
en
Teksti suurus:
A A A

Kaitseliidu võistlus Eel-Erna ja Naiskodukaitse koormusmatk on 8. ja 9. mail Valgamaal

07.05.2009
Tänavune Kaitseliidu sõjalis-sportlik võistlus Eel-Erna ja Naiskodukaitse koormusmatk korraldatakse 8. ja 9. mail Valgamaal. Võitjad pääsevad Kaitseliitu esindama suvisele võistlusele Erna retk.
Esimene võistkond lähetatakse rajale reede, 8. mai pärastlõunal. Võistlus lõpeb 9. mail. Ööpäeva jooksul tuleb Eel-Erna ja koormusmatka võistlejatel läbida trass Valgamaa metsades ning täita mitmekülgseid sõjalisi oskusi nõudvaid ülesandeid rajale jäävates kontrollpunktides.

Tänavune võistlus on nii ajaliselt kui ka distantsilt varasematest samasugustest jõukatsumistest lühem, kuid see-eest tuleb võistlejatel rajal lahendada rohkem ülesandeid. Meelis Rätsepa sõnul on trass huvitav, sest võistlusmaastik on Lõuna-Eestile kohaselt raske.

Eel-Erna arvestuses on end üles andnud 26 võistkonda ja Naiskodukaitse koormusmatkal lööb kaasa 10 võistkonda. Luurepatrullide tegevust imiteerivate võistkondade suurus on nagu tavaliselt neli põhiliiget ja vähemalt üks tugiliige võistkonna kohta. Külalistena osalevad Kaitseliidu võistlusel Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste, Piirivalve ja Eesti Reservohvitseride Kogu võistkonnad.

Eel-Erna kolm esimest Kaitseliidu võitjavõistkonda pääsevad Kaitseliitu esindama augustis korraldatavale sõjalis-sportlikule võistlusele Erna retk.

Naiskodukaitse koormusmatka võistlejad liiguvad Eel-Erna võistlejatega samal rajal ja läbivad samad kontrollpunktid, kuid võistluse ühe korraldaja, Erna Seltsi presidendi Meelis Rätsepa sõnul on neile lubatud ülesannete lahendamisel kohati kergemaid tingimusi. Naiskodukaitse kümme võistkonda stardivad esimestena.

Korraldajad paluvad Valgamaa elanikelt mõistvat suhtumist, kui Tõlliste, Õru, Sangaste, Hummuli ja Otepää valla metsades ning teede ja põldude veeres liiguvad sõjaväevormis patrullid. Võistkonnad peavad liikuma varjatult ja kohalike inimeste eluolu ei tohiks saada häiritud. Küll võib kosta paukpadrunite heli ehk laskmist, sest võistkondi varitseb väljamõeldud vaenlane, mida nimetatakse vastutegevuseks. Vaenlase rollis on Kaitseliidu Tartu maleva kaitseliitlased.

Võistluse peakorraldaja Kaitseliidu Valgamaa maleva pealiku kapten Rein Luhavälja kinnitusel tagavad korraldajad ja läbiviijad võistlusel ohutuse nii loodusele kui ka võistlejatele. Kapten Luhaväli tänab koostöö eest Riigimetsa Majandamise Keskuse Valgamaa metskonda, Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regiooni ning Valgamaa valdade juhte.

Võistluse ajakava

Reede, 8. mai
Kell 11–12 Mandaat ja varustuse kontroll Valgamaal Metsnikul
Kell 13.15 Võistluse avarivistus
Kell 14 Esimese võistkonna start
Laupäev, 9. mai
Kell 9.10 Esimene võistkond stardib lõpujooksule
Kell 18.30 Autasustamine Valgamaal Kuutsemäe puhkekeskuses

Teave: www.erna.ee