et
en
Teksti suurus:
A A A

Kaitseliit ja Päästeamet teevad koostööd

04.02.2009
Päästeameti peadirektor Kalev Timberg ja Kaitseliidu ülem kolonelleitnant Raivo Lumiste allkirjastasid täna, 4. veebruaril organisatsioonidevahelise kokkuleppe käesolevaks aastaks.

Kokkulepe näeb muuhulgas ette ühise koostöökava koostamist aastateks 2010-2013.

Koostöölepe sisaldab niii ühistegevusi, noortele suunatud ettevõtmisi kui ka vastastikust koolitust.
Näiteks viib iga Kaitseliidu malev läbi päästeametnikele orienteerumise algõppe kursuse ning Päästekeskused korraldavad kaitseliitlastele päästealast välja- ja täiendõpet. Koostöös naiskodukaitsega jätkatakse koolitusi koduohutuse suurendamiseks. Ning ühiselt korraldatakse maavanematele ja kohalike omavalitsuste juhtidele koolitus kriisireguleerimise alal.

Ennetustööalaselt toimub päästekeskuste ja Kaitseliidu malevate ühistegemine lastele ja noortele suunatud tegevuses.

Samuti peavad vastavalt kokkuleppele Päästekeskused ja Kaitseliidu malevad korraldama vähemalt ühe ühise sportliku ürituse.

Kokkulepe allkirjastati Kaitseliidu Peastaabis, Tallinnas.