et
en
Teksti suurus:
A A A

Kaitseliit küsib vabatahtlike pealike arvamust

11.06.2010
Kaitseliidu Peastaabi personaliosakonna initsiatiivil on vabatahtlike pealike hulgas käimas küsitlus, mille raames uuritakse pealike organisatsioonile pühendumist, organisatsioonipõhist enesehinnangut ning organisatsiooniga rahulolu üldisi aspekte.
Küsitlus toimub internetipõhiselt ja sellele on oodatud vastama kõik Kaitseliidu vabatahtlikud pealikud malevkondade ja üksikkompaniide pealikest kuni jaopealikeni. Mõistagi on vastamine anonüümne.

Küsitluse tulemustele tuginedes analüüsitakse pealike hinnanguid praegusele olukorrale Kaitseliidus ning tehakse ettepanekud muudatuste elluviimiseks.

Tulemustega saab tutvuda 2010. aasta septembris, põhjalik kokkuvõte ja koondanalüüs edastatakse kõikidesse malevatesse. Samuti ilmub ülevaatlik artikkel küsitlusest sügiseses Kaitseliidu siseajakirjas Kaitse Kodu!.

Kõik vabatahtlikud pealikud, kelleni info maleva meililisti kaudu veel jõudnud ei ole, peaksid küsitluse nõutamiseks ühendust võtma maleva personalispetsialistiga. Nädala jooksul on küsitlusele vastanud ligi 190 pealikku, samas struktuurijärgselt on Kaitseliidus pealikke pea kümme korda rohkem. Iga vastaja arvamus on oluline!