et
en
Teksti suurus:
A A A

Kaitseliitlane kogeb piire patrullvõistlusel

08.03.2010
Kaitseliidu Järva maleva Erna-võistkonna kauane liige, Järvamaalt pärit Indrek Reismann osales eelmisel nädalavahetusel Soome kait­seväe korraldatavas «Kauko-partiohiihtos 2010», mis on pühendatud Talvesõjas te­gutsenud kaugluurepatrullide tegevuse mälestusele.
Patrullvõistluse ala jääb Helsingist ligi 180 km kau­gusele Utti piirkonda.

Reismann selgitas, et võistlejail on võimalus vali­da kaugluure patrullsuusatamist kas 12 tundi ja 30 või 75 km; 24 tundi ja 75,150 km või 48 tundi jä 150, 225 või 300 km.

Reismann on kuuel korral võtnud läbida 48 tunniga 300 kilomeetrit, mida teha tal nüüd neljas kord ka õnnes­tus - tasuks võit enda üle, nummerdatud kuldmedal ja tammepärg. «Võistlejaid oli tänavu ligi pool tuhat, 300 ki­lomeetrit õnnestus neist 48 tunni piires läbi sõita kolmel, minul kulus selleks 45 tun­di,» lausus ta.

Eestist käis niisugusel katsumusel Reismann üksi. «Iseenesest turvakaalutlustel, orienteerumisvigade väl­timise eesmärgil ja motivat­siooni hoidmiseks on mõist­lik siiski rühmas liikuda,» tunnistas ta.

Reismann märkis, et olu­korrale andsid seekord vär­vi meeletu lumerohkus, heit­lik ilm, arvukas ja sõbralik osalejaskond. «Et osalesin mitmendat korda, avastasin, et trassil ja kontrollpunkti­des tunti mind ära, elati mul­le siiralt kaasa - see oli soe tunne,» lausus ta.

Esimesele 75 kilomeetrile kulus Reismannil hea libi­semisega üheksa tundi, see­-eest õhtusse ja öösse jäänud teine 75 kilomeetrit ja 13 tundi nõudsid suurt pingu­tust, sest sadav lumi tegi li­bisemise halvaks ja liikumi­se vaevaliseks. «Sellel lõigul oli reljeefne maastik ja orienteerumiseks vähe «situatsiooni»,» selgitas ta. «Orienteeruda sai suures osas reljeefi kõrgusjoonte abil, mis võtab palju aega ja on suur risk pimedas viga te­ha. See etapp nõudis palju füüsilist ja vaimuenergiat, ka vaevas meeletu uni.»

Reismann tunnistas, et viimasel 40 kilomeetril val­das teda öösel nii meeletu uni, et ta jäi mäest laskumi­sel suuskadel magama. «See oli murdosa sekundit, aga nä­gin ka und,» selgitas ta. «Är­kasin hetkel, kui põlved läbi vajusid - laskumine oli ko­gunud just arvestava hoo. Õnneks ei kukkunud.»

Katsumuste kiuste jõudis Reismann ületada lõpujoone kontrollaja sees. «See oli kir­jeldamatult õnnelik ja kallis hetk, ma pole spordist eales end nii tühjana tundnud!» tunnistas ta.

Küsimusele, miks ta ikka ja jälle niisuguse kõiki jõu­de nõudva patrullsuusatamise ette võtab, vastas Reis­mann, et talle meeldib oma tahte piire kogeda ja ennast sel moel tundma õppida.

Nõnda on Reismann pan­nud ennast militaarvõistlustel proovile juba 14 aastat Erna retkedel, Utria dessan­tidel, Eel-Ernadel, sõjaväe­listel võistlustel välisriiki­des, Rogaini orienteerumismatkadel.