et
en
Teksti suurus:
A A A

Kaitseliitlased hakkavad piirivalve abistamise eest tasu saama

26.06.2008
Valitsus otsustas täna piirivalvet vajaduse tekkides abistavatele kaitseliitlastele hakata maksma töötasu, samuti hüvitada Kaitseliidule piirivalve abistamisega seonduvad transpordi- ja sidekulud.
Pärast Eesti liitumist Schengeni viisaruumiga kadus sisepiiridel piirikontroll, kuid riik peab olema seda vajadusel valmis taastama, näiteks Eestis toimuvate suurte rahvusvaheliste kohtumiste ajaks.

Piirikontrolli taastamise perioodidel võib piirivalve vajada ka vabatahtlike kaitseliitlaste abi. Samas aga puudus senini kord kaitseliitlaste töö tasustamiseks, kuigi kaitseliitlased teeksid seda oma töövälisest või vabast ajast.

Seetõttu muutis valitsus täna määrust "Kaitseliidu osalemine piirivalve abistamisel" millega piirivalve hakkab kaitseliitlastele maksma töötasu. Tasu baassummaks on kaadrikaitseväelasest reamehe
palga kõrgeim määr ehk praegu 9500 krooni kuus.

Kui piirivalvel tekib piirikontrolli taastamisel vajadus
kaitseliitlaste toetuseks, pöördub piirivalveameti peadirektor vastava palvega Kaitseliidu ülema poole, kes sõlmib vajaliku arvu kaitseliitlastega töövõtulepingu. Iga piirivalvet abistava kaitseliitlase kohta peetakse töögraafikut, mida täidab Kaitseliidult
abi saava piirivalvepiirkonna ülem.

Tasu maksab kaitseliitlastele pärast ülesannete täitmist välja Kaitseliidu Peastaap, kes omakorda
esitab abi saanud piirivalvepiirkonnale kulude hüvitamise taotluse.