et
en
Teksti suurus:
A A A

Kaitseminister Aaviksoo kohtus Pärnumaa kaitseliitlastega

17.02.2009
Teisipäeval 17. veebruaril külastas Kaitseliidu Pärnumaa malevat kaitseminister Jaak Aaviksoo. Kaitseminister kohtus maleva juhatuse liikmete, malevkondade pealike ja teiste aktiivsete kaitseliitlastega. Kohtumisel tutvustas kaitseminister riigikaitse valdkonna üldisi arengusuundasid ja andis esmast tagasisidet valmiva Kaitseliidu arengukava projektile.
Minister avaldas tugevat poolehoidu arengukavas esitatud Kaitseliidu kui kodanikeühenduse arendamise suunale, mis rõhutab vabatahtliku riigikaitseorganisatsiooni rolli ühiskondliku sidususe looja ja kaitsetahte kasvatajana.

Samuti rõhutas minister, et oluline on Kaitseliidu omainitsiatiiv tegelikult toimivate lahenduste väljatöötamisel ja otsustajatele esitamisel. „Sakala tänaval pastakat imedes ei pruugi midagi tarka sündida“ märkis minister ja julgustas kaitseliitlasi oma organisatsiooni arengusse ise tõsisemalt panustama.

Käsitleti ka riigi halvenevast majandusolukorrast tulenevate probleemide lahendamist Kaitseministeeriumi valitsemisalas. Selles küsimuses avaldas minister seisukoha, et Kaitseliidu finantseerimine peaks jääma 7-8% tasemele kogu kaitseeelarve mahust.

Minister tutvus ka valmimisjärgus oleva Pärnumaa maleva lasketiiruga, mis on üks kaasaegsemaid laskespordirajatisi kogu riigis ning mis on valminud Kaitseliidu ja kohaliku omavalitsuse koostöös. Tema selgeks sooviks on näha Kaitseliitu lähemas tulevikus üldrahvaliku laskeoskuse juhtiva arendajana. "Kaitseliidu Pärnu malev on teinud silmapaistvat tööd ka kohaliku lasketiiru väljaarendamisel, mis on väga heaks koostöö projektiks kohaliku võimu ja teiste partnerite vahel. Ning selline lähenemine võiks olla eeskujuks ka teistele malevatele ja Kaitseliidule tervikuna,“ sõnas Aaviksoo.

Erik Reinhold
KL Pärnumaa maleva propagandapealik