et
en
Teksti suurus:
A A A

Kallis kaitseväe naispere!

08.03.2010
Tervitan naistepäeva puhul kõiki naisi, kes teenivad kaitseväe ridades nii kaitseväelaste kui ka teenistujatena.
Naiste panus sõjalisse riigikaitsesse on märkimisväärne. Täna töötab Eesti kaitseväes 1087 naist, neist 344 on elukutselised sõjaväelased töötades erinevatel ametikohtadel ohvitseride, allohvitseride ja sõduritena. Sajad naised tegutsevad aktiivselt Naiskodukaitse ja Kaitseliidu liikmetena.

Teenistus kaitseväes kaitseväelase või riigiametnikuna on vastutusrikas ja nõuab teilt suurt pühendumist. Just kõrge vastutuse määra tõttu ei ole riigi teenimine kaitseväes võrreldav raha teenimisega erasektoris või töötamisega tsiviilmaailmas laiemalt.

Ohvitserieetika ja kaitseväe rüütellikud traditsioonid pärinevad aegadest, millal väeteenistus oli meessoo pärusmaa. Vaatamata militaarsele maailmale ajalooliselt iseloomulikule maskuliinsusele saate teie oma ülesannetega korralikult hakkama, olles nii mõnigi kord innustavaks, järjekindlaks ja teotahteliseks eeskujuks oma meeskolleegidele, motiveerides neid saavutama veel paremaid tulemusi.

Tänapäeval, kui üha enam naisi osaleb riigikaitses, omandavad mõisted au, kohustetunne, vaprus, truudus, seltsimehelikkus ja ausus märksa sügavama tähenduse. Ainuüksi teie olemasolu kaitseväes distsiplineerib meid mehi ja toob päikest meie argipäeva. Olete oma kohusetunde, alalhoidlikkuse ja sihikindlusega meile, meestele, eeskujuks.

Meie riigi kaitsevõime tagamine ei saa olla pelgalt kaitseväe ülesanne – igal kodanikul, perel ja organisatsioonil tuleb panustada riigikaitsesse laiemalt. Tahe kaitsta oma riiki saab aga alguse kodust.

Kodu hoidmises on teil abikaasade, elukaaslaste ja emadena täita otsustav roll. Teie lähedased vajavad igapäevast hoolt ja tähelepanu. Muidugi eeskätt teie lapsed. Nende väärtushinnangute ja patriootilisuse kujundamine on teie kätes. Usun, et kasvatate neist tublid ja isamaalised Eesti riigi kodanikud.

Soovin teile kõigi Eesti kaitseväes teenivate meeste nimel sära silmadesse ja toredat kevadet. Õnnitlen teid rahvusvahelise naistepäeva puhul!

Ants Laaneots
Kindralleitnant