et
en
Teksti suurus:
A A A

Kirdekad said Siilil kiita

07.05.2015
Kindral Kiili ja KiMKR ülem kol-ltn Laanisto
Autor: Hannes Reinomägi
Maakaitse ülem brigaadikindral Meelis Kiili vaatas üle Kirde Maakaitseringkonna staabi tegevuse suurõppusel SIIL 2015 ja kiitis kogu õppuse isikkoosseisu komplekteeritusse astet ning kaitseliitlaste kõrget motiveeritust.
Kindral Kiili jäi rahule ka Kirde MKR liikuva välijuhtimispunktiga, mis RKAK väliste vahendite arvelt tehtud.

Lääne-Virumaal toimuvat õppust külastasid ka Kaitseväe juhataja kindralleitnant Riho Terras  ja Kaitseministeeriumi asekantsler Jonatan Vseviov. Ka nemad olid KiMKR kaitseliitlaste tegevusega rahul.

Õppusel osaleb 711 KiMKR kaitseliitlast ja tegevväelast.

Kaitseliit osaleb õppusel Siil 2015 valdavalt selle esimeses faasis, mis toimub 4.-8. maini. Nende peamine eesmärk on kontrollida maakaitse lahinguvalmidust, formeerimist ja koostegevusõppe läbiviimist.

Üksused paiknevad peamisel Lääne-Virumaal Väike-Maarja ja Laekvere vallas ning Lääne maakaitseringkonna üksused Pärnumaal Kikepera harjutusväljal ja selle lähiümbruses.

Õppuse sisese suhtluse hõlbustamiseks on Kaitseliidu peastaabi baasil loodud maakaitsestaap, mille ülesanne on koordineerida juhtimist kaitseväe ja Kaitseliidu allüksuste vahel.

Kokku osaleb Siilil üle 2000 kaitseliitlase ja selle allüksustega seotud inimest kõikidest malevatest.

4.- 15. maini kogu Eestit hõlmav ja Virumaal kulmineeruv õppus Siil 2015 on läbi ajaloo kaitseväe suurim. Siil toimub iga-aastase Kevadtormi asemel ja seal osaleb üle 13

000 reservväelase, kaitseliitlase, ajateenija, tegevväelase ja liitlasriikide kaitseväelase. Õppuse õnnestumisel on kõige olulisem osa just reservväelasel, kes moodustavad osalejatest üle poole.