et
en
Teksti suurus:
A A A

KL Lääne Maleva kordaläinud Maakaitsepäev Lääne-Nigulas

28.06.2010
Kolmapäeval, 23.juunil , kutsus Kaitseliidu Lääne malev ja Taebla vald Läänemaa inimesi Lääne- Nigulasse, traditsioonilisele maakaitsepäevale . Meeleoluka ja patriootlilise massiürituse eesmärgiks oli pidulikult tähistada Võidupüha, mälestada Vabadussõjas hukkunuid, anda maakonna omavalitsustele edasi Võidutuli , tutvustada kaitseliitu ja loomulikult läbi selle toetada organisatsiooni uute liikmete värbamist.
Maakaitsepäeva ettevõtmised algasid Lääne–Nigula kirikus kontsertpalvusega kell 14.30, kus esines segakoor Sonore. Pastoraadis oli kõigile avatud temaatiline fotonäitus ja näidati videoid Lääne-Nigula Vabadussõja ausamba taastamisest.
Pärast kontserti said huvilised kiriku 25 meetri kõrgusest tornist skautide juhendusel köiga alla laskuda. Esimeste seas tegid laskumise läbi Lääne ringkonna naiskodukaitsjad, eesotsas esinaise Mare Laidega. Maleva meesperest sooritas esimeste seas laskumise maleva pealik major Arnold Juhans. Meeleoluks esinesid ansambel Casakama ning Lääne–Nigula segakoor. Tutvumiseks oli avatud relvanäitus ja noored said mängida ning kätt proovida airsoft– ehk plastkuulidega mängurelvadega. Lastele pakkusid erinevaid tegevusi ja mänge maleva noortejuhid.

Naiskodukaitsjad pakkusid maakaitsepäevast osavõtjatele rammusat kuuma hernesuppi ja külma morssi. Hernesupp oli nagu alati maitsev ja mitmed üritusest osavõtjad rääkisid, et pole kunagi nii head hernesuppi maitsnud ja, et ainult supi pärast tasus üritusele tulla !

Päästeamet koos politseiga korraldas demonstratsioonesinemisi, tutvustasid oma relvastust, varustust ja tehnikat.

Kell 17.00 algas kaitseliitlaste pidulik marss ning piduliku rivistuse ajal pidasid kõnesid Lääne maavanem Neeme Suur, kirikuõpetaja Leevi Reinaru, Lääne maleva kaplan leitnant Ants Leedjärv ja Kaitseliidu Lääne maleva pealik major Arnold Juhans, kes peale oma kõnet andis kaitseliitlastele üle kaitseliidu medalid. Pärast pärgade asetamist saabus kohale võidutuli. Tule tõi Lääne maakonda ja andis maavanemale üle Risti malevkonna pealik nooremveebel Vahur Toomas. Lääne maavanem Neeme Suur andis võidutule üle nii valdade esindajaile kui ka kõigile soovijaile.
Maakaitsepäeva on Läänemaal teist korda nii suurelt läbi viidud ja maleval on kindlasti plaanis seda traditsiooni jätkata. Järgmisel aastal on plaanis maakaitsepäev läbi viia Lihulas.

Malevapealiku major Arnold Juhansi sõnul käis päeva jooksul külastas üritust vähemalt 400- 500 inimest.

Kaitseliidu Lääne malev tänab oma häid koostööpartnereid : Lääne maavalitsust, EELK Lääne–Nigula kogudust, Taebla valda, Lääne–Eesti päästekeskust ja Lääne prefektuuri, Skautide Lääne malevat ja Lääne Teed OÜ.