et
en
Teksti suurus:
A A A

Küberkaitseõppus Baltic Ghost harjutab elektrivarustuse tagamist küberrünnakute korral

21.09.2016
Kaitseliidu Küberkaitseüksus harjutab 20.-22. septembrini rahvusvahelise õppuse Baltic Ghost Eesti osas koos  Riigi Infosüsteemide Ameti ja aktsiaselts Eleringiga tegutsemist olukorras, kus häkkerite rünnaku tagajärjel on ohus riigiasutuste ja elutähtsaid teenuseid osutavate ettevõtete varustamine elektriga.
Küberkaitseõppus  toimub paralleelselt Tallinnas, Riias ja Vilniuses ning seal osalevad  kõikide Balti riikide elutähtsate teenuste osutajad, kriitilise taristu omanikud ning riiklikud institutsioonid. Õppust toetab ka USA Rahvuskaart.
 
Õppuse Baltic Ghost peamine fookus on testida asutustevahelist teabevahetust küberintsidentide korral ning protseduuride harjutamist välise toetuse (Kaitseliidu Küberkaitseüksuse) kaasamisel.

Teise eesmärgina testitakse koostööd kolme Balti riigi vahel eskaleeruvate küberintsidentide korral, millel lahendamisel on vajalik rahvusvaheliselt koordineeritud ühistegevus. Toimivate  informatsiooni jagamise kanalite vahendusel on võimalik tagada ühtne olukorrapilt Balti regioonis.
 
Baltic Ghost on välja kasvanud õppusest Baltic Host, mis keskendus liitlasvägede vastuvõtule Balti regioonis. Esimene Baltic Ghost toimus 2015 septembris ja selle peakorraldaja on USA Euroopa väejuhatus (EUCOM).