et
en
Teksti suurus:
A A A

Külastuspäev Tallinna malevas

16.12.2015
Möödunud nädalavahetusel Tallinna malevas toimunud laskursanitari erialakursust käisid kaemas USA CIMIC-tiim ja Läti Zemessardze tudengipataljoni esindajad.
USA CIMIC-tiimiga saadi tuttavaks Tartus KVÜÕA-s toimunud sõja- ja katastroofi konverentsil, kus nad avaldasid soovi Tallinna malevaga lähemalt tuttavaks saada. Ameeriklasi hämmastas kõige rohkem see, et kõik meditsiiniõppusel osalenud meedikud ja haavatud  olid vabatahtlikud.
 
Lisaks ameeriklastele külastasid nädalavahetusel malevat neli võitlejat Läti Zemessardze tudengipataljonist. Tallinna maleva Akadeemiline malevkond lõi militaarsete läti tudengitega sõprussideme juba sel suvel toimunud Akadeemilise malevkonna militaarpäevadel.
 
Lõunanaabrite külastuse põhieesmärk oli vaadelda Tallinna maleva meditsiiniväljaõppe ülesehitust ja saada uusi ideid oma meditsiiniõppe korraldamiseks. Nähtuga jäid lätlased väga rahule, eriti avaldasid neile muljet jaosanitaride tasemel meditsiinialane väljaõpe ja jaosanitari ning parameediku komplekteeritud kotid. Ka haavade ja vigastuste mulaažid tekitasid nendes suur elevust.

Meditsiinialaselt arutati Läti ja Eesti kaitseväe meditsiini erinevusi ja sarnasusi ja avaldati soovi koostegevusteks ning ühisõppusteks. Selle külastusega pandi alus Tallinna maleva ja Läti Zemessardze Riias paikneva tudengipataljoni koostööle.
 
Kuna nädalavahetuseti on Tallinna malevas väljaõpe üsnagi intensiivseks muutunud, oli mõlema riigi vaatlejatel suurepärane võimalus tutvuda ka teiste maleva väljaõppeüritustega: jalutati maleva väljaõppe- ja tagalakeskuse territooriumil, külastati Noorte Kotkaste koondust ning tutvuti sideeriala täiendõppega. Männiku lasketiirus oli võimalus lisaks tiiru tutvustusele näha pealt ka kuulipilduri ja tankitõrjuja erialakursuse ning relvaeksami laskeoskustesti läbiviimist.