et
en
Teksti suurus:
A A A

Laupäeval kuulutatakse välja aasta 2016 kaitseliitlane ja naiskodukaitsja

06.01.2017
Aasta 2015 naiskodukaitsja ja kaitseliitlase väljakuulutamine
Autor: Kristjan Prii
Laupäeval, 7. jaanuaril kuulutavad Kaitseliidu ülem brigaadikindral Meelis Kiili ja Naiskodukaitse esinaine Airi Tooming Haapsalu hotellis Fra Mare välja aasta kaitseliitlase ja aasta naiskodukaitsja nimed.
Parimaid kaitseliitlasi ja naiskodukaitsjaid tulevad tervitama ka kaitseminister Margus Tsahkna ja kaitseväe juhataja kindralleitnant  Riho Terras.
 
 2016. aasta parim kaitseliitlane ja naiskodukaitsja saavad atraktiivse rändauhinna. Kaitseliidu ülema, kaitseministri ning kaitseväe juhataja hinnalised kingitused saavad kõik tiitlile esitatud nominendid.
 
Aasta kaitseliitlast ja naiskodukaitsjat valitakse seitsmendat korda. Tänavu on aasta kaitseliitlase nominente 14 ning aasta naiskodukaitsja nominente 15.
 
Naiskodukaitse ringkondade ja Kaitseliidu malevate nominendid on:
 
Anu Tolsa (Naiskodukaitse Harju ringkond) – Tänasel päeval ei ole kohalikus ringkonnas ega malevas ilmselt ühtegi inimest, kes teda ei tunneks. Ta on igal pool kohal ja see, mida ta teeb on kõigile näha, kuulda ja maitsta. Ta on suurepärane kaaslane ning ta jagab hea meelega oma aega ja teadmisi teistega. Ta on hinnatud õpetaja, kelle kuulsus baasväljaõppe toitlustusmooduli läbiviijana ulatub kaugelt oma ringkonna piiridest väljapoole. Tema korraldatud õppused on detailideni ettevalmistatud ja filigraanselt läbiviidud. Ta on üdini naiskodukaitsja ja selle üle väga uhke.
 
Raido Russi (Kaitseliidu Tallinna malev) – Raido on aastaid pühendanud teenistusele Kaitseliidus väga suure osa oma ajast. Ta on teinud seda suurusjärgu võrra enam kui seda tema ülemad temalt ootavad ja sadu kordi rohkem kui seda organisatsioon oma liikmetelt eeldab. Lisaks rühma juhtimisele, väljaõppe kavandamisele ja läbiviimisele ning seltsitegevuse korraldamise, on ta võtnud oma õlule ka kompanii tehnika hooldamise ja remondi.
 
Krista Kiili (Naiskodukaitse Tallinna ringkond) – Ta on rõõmsameelne ja soe inimene, temaga koos olles on garanteeritud seiklused ja muhe seltskond. Ta viib kõik alustatu alati perfektselt lõpuni, sest vähemaga ei ole ta lihtsalt rahul. Ta on staabi- ja tagalakompanii toidulao ülem, oma riigikaitselisse ülesandesse suhtub ta äärmise tõsidusega ning on õppustel alati kohal. Lisaks on ta vabatahtlikuks instruktoriks nii ringkonna kui üle-eestilisel tasandil.
 
Manivald Kasepõld (Kaitseliidu Rapla malev) – Manivaldi teekond Kaitseliidus on olnud pikk ja värvikas – kunagisest palgalisest kaitseväelasest on tänaseks saanud eeskujulikult aktiivne vabatahtlik. Kui 1990. aastal Järvakandis Kaitseliit taastati, oli Kasepõld üks taasasutajatest. Väärika ja organisatsiooniteadliku kaitseliitlasena võib teda rahulikult ükskõik kui tähtsale sündmusele, või ükskõik kui nõudlike inimestega asju ajama saata.
 
Monika Paulsen (Naiskodukaitse Rapla ringkond) – Ta on igal pool kaasalööv ja pealehakkaja naine. Temata ei möödu ühtegi lastelaagrit, Põrgupõhja retke või maakaitsepäeva. Üheks oma südameasjaks on ta võtnud ka Naiskodukaitse kohaliku ajaloo kogumise. Ta on hingega naiskodukaitsja, kes hoolib väga oma riigist ja selle käekäigust ning ei pea paljuks ise oma riigi heaks tegutseda.
 
Ivar Tallerman (Kaitseliidu Alutaguse malev) – Ivar on eestvedaja. Inimesena siiras ja avatud, hea huumorisoonega. Alati abivalmina jagab ta oma teadmisi nii naiskodukaitsjate kui noortega. Ivar on korduvalt osalenud Utria dessandil, mitmeid kordi on edukalt läbitud Põrgupõhja retk ning ka Scoutsrännak ja kindral Tõnissoni rännak-jooks kuuluvad Ivari kogemustepagasisse. Oma tegevusega Kaitseliidus ja ka väljaspool organisatsiooni, on ta võtnud südameasjaks väärtustada kogukonna hinge.
 
Iive Rohtla (Naiskodukaitse Alutaguse ringkond) – Ta on kõik organisatsioonis oldud aastad olnud hästi aktiivne ja järginud kõigiti üht Naiskodukaitse põhiväärtust – elukestev õpe. Pühendumus ja järjekindlus on teinud temast hinnatud vabatahtliku instruktori ning pikaajalise ringkonna esinaise.
Ta on formeerimismeeskonna ülem ning korraldab formeerimisalast väljaõpet kogu malevas. Tema suust ei kuule kunagi, et ei saa või ei viitsi või ei taha. Alati leiab ta inimesed ja aja, et talle usaldatud ülesanne täita.
 
Sven Neudorf (Kaitseliidu Viru malev) – Sven on olnud Kaitseliidus peaaegu selle taasasutamisest saadik. Tema töid ja tegemisi iseloomustab pühendumus ja kohusetundlikkus, tahe täiendada oma teadmisi ja oskusi, ideede rohkus ning võime neid teostada. Tal on julgust vastu võtta otsuseid, mis tihti peale panevad kukalt kratsima ja tunduvad esiti teostamatud.
 
Urve Rosenberg (Naiskodukaitse Viru ringkond) – Ta on inimene, kes teeb tõesti oma tööd südamega. Olgu see siis ringkonna juhtimine või noorkotkaste ja kodutütarde juhendamine. Ta ei ole lihtsalt juht, ta on hooliv ja abivalmis, aidates ka neid, kes ise abi küsida ei oska.
 
Vallo Tamme (Kaitseliidu Järva malev) – Vallo suureks ja tähelepanuväärseks teeneks on töö liikmeskonnaga. Ta ei ole pelgalt algataja, vaid teda saab iseloomustada ka kui elluviijat, teostajat. Vallo ei pelga ühtegi ametit alates tavalisest realiikmest kuni rühmaülemani. Ta ei jäta kedagi kuulamata, ei vaidle, vaid argumenteerib, tuues Kaitseliiduga seonduvates asjades välja aspekte, millele ise kohe ei mõtlegi. Tema nn. kaitseliitlase pagasisse kuuluvad edukad osalemised Utria dessandil, Erna retkel, admiral Pitka luurevõistlusel, Põrgupõhja retkel ning maleva ja välisriikide patrullvõistlustel.
 
Kristlin Kõrgesaar (Naiskodukaitse Järva ringkond) – Ta on naiskodukaitsja, kes suudab kiirelt reageerida igas olukorras. Tema ettevõtlikkus ning õhinapõhine juhtimine kanduvad edasi ka teistele liikmetele. Julge pealehakkamine, kogemused ja motiveeritus on sõnad, millega kaaslased teda iseloomustavad. Ta on väga hea meeskonnaliige – arvestab kõigiga, märkab abivajajat ja annab endast alati maksimumi.
 
Villu Valliste (Kaitseliidu Jõgeva malev) – Villu puhul võib esile tõsta tema jäägitut pühendumust osalemaks kõikidel oma üksuse õppustel ning autoriteeti kaasvõitlejate seas. Ta omab alati asjadest selget ülevaadet ja oskab anda sama selgeid korraldusi, unustamata tekitada seejuures alluvates olulist õlatunnet. Ta ei ütle kunagi abist ära naiskodukaitsjatele, olgu selleks siis väljaõpe, toetus vahendite osas või lihtsalt hea nõu. Aktiivse riigikodanikuna on ta aastaid tegutsenud abipolitseinikuna ning on ka seal oma teadmiste ja pühendumise poolest hinnatud.
 
Heli Palgi (Naiskodukaitse Jõgeva ringkond) – Ta on enesekindel, julge ja täis teotahet. Ei ole vist nädalavahetust, kus ta mõnel organisatsiooni õppusel ei osaleks, tema tegevusaktiivsus on suisa hirmuäratav. Mingil imelisel viisil on tal õnnestunud võitlejana osaleda vist küll kõigil Kaitseliidu möödunudaastastel suurõppustel, lisaks lugematul arvul sõjalis-sportlikel võistlustel. Ja nagu muuseas on ta selle kõige juures veel ka ringkonna esinaine ja enesekaitse instruktor Ohutushoiu kursustel.
 
Margus Ivask (Kaitseliidu Tartu malev) – Elva abilinnapeana on Margus heaks sillaks kohaliku elanikkonna ja Kaitseliidu vahel. Ta on kindla iseloomuga ja usaldusväärne võitleja, kelle parimateks külgedeks on ettevõtlikkus, õppimisvõime ja organiseerimise oskus. Margus on visiooniga juht, kes näeb suurt pilti, kuid oskab väga selgelt ka makro tasandil tegutseda.
 
Piret Valge (Naiskodukaitse Tartu ringkond) – Tema kohta öeldakse, et ta on usaldusväärne, sihikindel ja abivalmis naine, kes omab kindlaid väärtusi. Hea loodusetundjana on ta oma südameasjaks võtnud naiskodukaitsjate koolitamise ellujäämistarkuste osas ning temast on saamas Ohutushoiu kursuse instruktor.  Ta töötab Keskkonnaametis ja on ka seal väsimatu retkejuht ja looduse tutvustaja nii väikestele kui suurtele.
 
Janar Saarniit (Kaitseliidu Põlva malev) – Kaitseliitlasena on Janar osalenud aktiivselt väljaõppes, saavutanud märkimisväärseid tulemusi erinevatel laskevõistlustel ning alati või teda leida kõikidelt Kaitseliidu suurõppustelt. Ta on mees, kes oskab jääda märkamatuks, kuid on alati kohal. Tööst vabal ajal tegeleb ta võitluskunstiga ja jagab sellealast kogemust treenerina kõigile huvilistele, eeskätt kaitseliitlastele ja naiskodukaitsjatele. Igal vabal hetkel võtab Janar jalge alla matkarajad, et nautida maarjamaist loodust.
 
Kristi Johanson (Naiskodukaitse Põlva ringkond) – Ta on alati särasilmne ja naerusuine. Tema jaoks ei olemas sõnapaare ei saa/ei oska – raskustes leiab ta võimalused. Aktiivse naiskodukaitsjana lööb ta meelsasti kaasa kõikidel õppustel ja on tihtipeale ka ise korraldajaks. Ta on sisekaitsestruktuuris staabiassistent ning tegutseb valitud erialal suure pühendumusega. Ta on tubli sportlane, ent mis veelgi tähtsam, ta innustab ja veab kaasa, nõnda on tervispordipisikuga nakatunud paljud naiskodukaitsjad.
 
Anu Jõgeva (Kaitseliidu Võrumaa malev) – Võib julgelt väita, et ilma Anu panuseta, korraldamiseta, osalemiseta ei toimu Võrumaa malevas mitte ühtegi suuremat Kaitseliidu õppust, sündmust, algatust. Sama kehtib ka Vastseliina vallas ning piirkonnas isamaaliste ettevõtmiste puhul. Ta on loonud toimiva ja püsiva koostöö naiskodukaitsjate ja kaitseliitlaste vahel, kaasates sellesse ka noorkotkaid-kodutütreid. Oma tegevustes Kaitseliidus on Anu olnud väga mitmekülgne, tulemuslik ja piirkonna inimestele nähtav.
 
Jaanika Sild (Naiskodukaitse Võrumaa ringkond) – Aktiivse naiskodukaitsjana lööb ta kaasa väga mitmetes valdkondades ning kui näeb tegevustes kitsaskohti, räägib neist julgelt, pakkudes lahendusi või likvideerib need ise mängleva kergusega. Oma tegevuse ja suhtumisega iseloomustab ta oma kaaslaste arvates imehästi Naiskodukaitse tõekspidamisi ja väärtusi. Kindlasti on ta ühtaegu nii tark kui osav, olgu selle kinnituseks fakt, et 2016. aastal võitis ta koos kahe kaaslasega üle-eestilise esmaabi erialavõistluse ning noppis mitmeid häid kohti erinevatelt laskevõistlustelt.
 
Jaanis Veskimets (Kaitseliidu Valgamaa malev) – Oma tegemistes on Jaanis eeskujuks nii Kaitseliidus kui ka teistes eluvaldkondades. Laskesportlasena on ta Kaitseliitu esindanud nii kodustel kui ka välismaistel laskevõistlustel. Lisaks aktiivsele tegevusele Kaitseliidus, on Jaanis ka ühiskondlikult aktiivne, olles tegev külaliikumises ja kohalikus omavalitsuses. Just tema kohta kõlbab ütlus, et - kes teeb, see jõuab.
 
Asta Tsirp (Naiskodukaitse Valgamaa ringkond) – Tema aktiivsustunde ei suuda küll keegi kokku lugeda. Suveperioodil ei ole harvad need korrad, kui ta ei jõua erinevate ürituste vahel kodus isegi pesu pesta ja puhata. Kindla ja usaldusväärse partnerina aitab ta alati organiseerida nii ringkonna kui üle-eestilisi üritusi. Ta kuulub kergjalaväe kompaniisse ning osaleb oma üksuse tegevuses erilise kohusetundega.
 
Ditmar Martinson (Kaitseliidu Sakala malev) – Kuuludes maleva juhatusse, omab Ditmar kindlat visiooni ning nägemust Eesti riigikaitse olemusest ning julgeb seda ka esitleda. Aktiivse kaitseliitlasena on tema panus nii vabatahtlikuna kui ka juhatuse liikmena maleva üldisesse arengusse olnud märkimisväärne. Ditmarit võib eeskujuks tuua nii meie noortele, kui ka täiskasvanutele, et kuidas oma kodule, oma kodukandile ja oma riigile ustav olla.
 
Eda Kivisild (Naiskodukaitse Sakala ringkond) – Tema näol on tegemist järjepideva ja kindlameelse tegevliikmega, kes pühendab Naiskodukaitsesse hinge ja südame. Ta on hea kuulaja ja empaatiline juht, kes julgeb vastu võtta ka ebapopulaarseid, kuid vajalikke ja õiglaseid otsuseid. Ta on Viljandi haigla siseaudiitor, hariduselt jurist ja ajakirjanik, lisaks hispaania keele asjatundja, koorijuht ja rahvusliku käsitöö üliõpilane Viljandi kultuuriakadeemias. Tema eestvedamisel on loodud Kaitseliidus mitmed projektikoorid, ta on ajalehe „Oma maa“ peatoimetaja, staabiassistent, ringkonna esinaine … Tal on 2 poega ja 7 papagoid
 
Kaido Kivi (Kaitseliidu Pärnumaa malev) – Pärnumaa maleva orkestri vanemana on Kaido orkestri liikmete silmis hinnatud ja väärtustatud „inimhingede spetsialist“. Tänu tema suurepärasele organisaatorivõimele on orkester teinud koostööd ja andnud kontserte mitmete teada ja tuntud muusikutega. Tänu Kaido toetusele, entusiasmile ja eestvedamisele on paljud orkestri liikmed leidnud endas kutsumuse asuda tööle professionaalsete muusikutena.
 
Tiina Kadak (Naiskodukaitse Pärnumaa ringkond) – Tal on palju lennukaid ideid, ent erinevalt keskmisest loovindiviidist, on tema ka tegudeinimene. Käib välja mõtte, paneb kokku meeskonna ja teostab. Ta on rannakaitsekompaniis rühmaparameedik ning õpetab esmaabi nii Naiskodukaitses kui noorteorganisatsioonides.  Lisaks on ta tulihingeline harrastussportlane. Tema suur kirg spordi vastu motiveerib ringkonna liikmeid üha enam pingutama ja proovima uusi asju, et katsetada oma piire.
Tublisti järgib ta ka organisatsiooni perekesksuse printsiipi – ka tema tütred on naiskodukaitsjad.
 
Marko Reisel
(Kaitseliidu Lääne malev) – Oma enam kui 25 Kaitseliidus oldud aasta jooksul on Marko malevas teeninud erinevatel ametikohtadel  - malevlasest kuni malevkonna ja üksikkompanii pealikuni välja. Peale Kaitseliidu tegevuse on ta andnud oma panuse ka noorsoo isamaalisele kasvatusele riigikaitseõpetajana ning on osalenud ka rahutagamismissioonil Afganistanis. Oma käitumise ja pühendumisega on Marko pälvinud kaasvõitlejate ja kogukonna usalduse ning austuse.
 
Malle Karm (Naiskodukaitse Lääne ringkond) – Ta on asendamatu kõigis ringkonna ettevõtmistes, olgu see siis toitlustamine või formeerimine. Lisaks on ta hinnatud võistkonnaliige sõjalis-sportlikel mõõduvõtmistel ning Naiskodukaitse erialavõistlustel. Tema mitmekülgsus lubab täita just neid ülesandeid, mida parasjagu vaja, ta on spetsialist nii esmaabi kui staabiassisteerimise vallas.
Tublide rehkendajate arvepidamise järgi osales ta 2016. aastal organisatsiooni tegevuses 563 tundi.
 
Kert Humala (Kaitseliidu Saaremaa malev) – Oma tegevuse ja aktiivsusega Kaitseliidu töös on Kert paljudele kaitseliitlastele suureks eeskujuks ja autoriteediks. Tema Iraagi ja Afganistani missioonide kogemused on Kerdile andnud teadmised ja oskused, et olla oma rühmale innustav instruktor. Lisaks enda pidevale täiendamisele motiveerib ta ka üksuse liikmeid ennast täiendama erinevatel taseme- ja erialakursustel. Jõudumööda lööb ta kaasa Noorte Kotkaste ja Kodutütarde tegemistes ning ära ei ütle ta ka kogukonna tegemistes, ehk teda võib kohata kõikjal.
 
Ülle Sülla (Naiskodukaitse Saaremaa ringkond) – Kaaslaste sõnul on ta enesekindel, otsekohene ning äärmiselt abivalmis inimene. Ta lööb käed külge kõiges. Ka siis, kui vahel on tunne, et ei oska või ei suuda. Oma särava ja julge hoiakuga on ta eeskujuks paljudele. Naiskodukaitse on tema tegemistes tähtsal kohal ning kõike, mida ta ette võtab, teeb ta suure pühendumusega.  Ta on Naiskodukaitsesse kuulunud juba 17 aastat ning olnud kogu selle aja jooksul tegus ja aktiivne.