et
en
Teksti suurus:
A A A

Lõppes sisejulgeolekuõppus KILP2015

01.11.2015
Autor: Kristjan Prii
Täna keskpäeval lõppes Jõhvis Politsei- ja Piirivalveameti, Kaitseliidu ja teiste partnerite kolmepäevane ühisõppus, kus harjutati objektikaitset ning erinevate ametkondade koostööd.
"Õppuse käigus harjutati ühtse juhtimisskeemi alusel tegutsemist, info liikumist üksuste vahel, objektikaitset, reageerivate üksuste julgestamist ning koostegevusi erinevatel sündmuskohtadel. Kokku toimus kolme päeva jooksul 11 erinevat harjutust," sõnas prefekt Vallo Koppel.Koppeli sõnul täitis õppus eesmärgi ning kolmepäevase intensiivse harjutusega jäid kõik osapooled rahule. „Iga harjutuse raames kinnistatakse varasemaid oskusi, kuid õpitakse ka midagi uut. Samuti toovad õppused välja võimelüngad, mille parandamisega saame kohe tegelema hakata. Meie ülesandeks on tagada kõikide inimeste turvalisus ning selleks on regulaarsed õppused vajalikud," ütles ta.

"Ma olen hästi rahul kogu õppusega. On tekkinud sünergia ja hea tahe partnerite vahel koostööd teha," ütles Kaitseliidu ülem brigaadikindral Meelis Kiili. " Selline õppus annab lisavõimalusi ametkondadele koostööks. Me ei tee mitte üksteise tööd, vaid täiendame üksteist," lisas Kiili.

Ühisõppusel osalesid PPA Ida prefektuuri ametnikud, kaitseliitlased Kirde maakaitseringkonna malevatest, Häirekeskus ja Päästeameti Ida osakond.