et
en
Teksti suurus:
A A A

Maakaitsepataljoni ülesanded Kevadtormil said täidetud

22.05.2010
Pärast kahepäevast intensiivset väljaõpet ja viiepäevast taktikalist tegevust Lääne Kaitseringkonna ja 1. Jalaväebrigaadi alluvuses lahkub Maakaitsepataljon täna, 22. mail Kevadtormilt.
Maakaitsepataljoni koosseisus osales õppusel ligi 550 kaitseliitlast ja reservväelast, kes tulid õppusele vabatahtlikult või kutse alusel.

Maakaitsepataljoni ülema Major Eduard Nikkari sõnul oli Kaitseliidu allüksuste põhiline ülesanne tegutseda õppusel pataljoni raamistikus. Õppuse käigus harjutati formeerimist, pataljoni rännakut, varustusteede ja objektide julgestust, üksuse väljavahetamist kaitsepositsioonidel , vastase blokeerimist ja pataljoni juhtimispunktide tegevust.

Õppuse lahingtegevuse käigus viidi läbi ka väikeüksuste taktikat eesmärgiga – vastase avastamine, häirimine ja hävitamine.

Maakaitsepataljoni allüksustena osalesid õppusel “Kevadtorm 2010” pataljoni staap, staabi-ja tagalakompanii ning kaks lahingukompaniid. Pataljoni staap oli tänavu moodustatud Kaitseliidu Tallinna maleva ohvitseridest ja allohvitseridest. Samast malevast oli ka staabi-ja tagalakompanii. Lahingukompaniid olid Kaitseliidu Harju ja Rapla malevatest. Blokeerimisülesande täitmisel osales täiendusena ka Kaitseliidu Pärnumaa maleva lahingukompanii. Pataljoni ülem oli major Eduard Nikkari.

Kaitseliidu Maakaitsepataljon tänab õppuse “Kevadtorm 2010” õnnestumise eest
1. Jalaväebrigaadi ja Kalevi pataljoni ning logistilise tagamise eest Lääne Kaitseringonda.

Õppusel “Kevadtorm 2010” osalenud kaitseliitlastele lõpeb harjutus täna lõpurivistusega, peale mida asutakse kompaniide kaupa rännakule.