et
en
Teksti suurus:
A A A

Marek Ranne

Auaste: leitnant
Ametikoht: keskjuhatuse liige
Struktuuriüksus: Keskjuhatus
Telefon: 5056198
E-post: marek.rannekaitseliit.ee

Elulugu

Elulugu

 

Haridus:

2006 – 2010 – Российский Университет дружбы народов (Moskva)- Jurisprudents – juristi kvalifikatsioon (Eesti Vabariigis võrdsustatud magistrikraadiga).

2004-2005 Eesti Põllumajandusülikool sotsiaalteaduste magister - majandusarvestus ja finantsjuhtimine.

1999-2003 Eesti Põllumajandusülikool bakalaureuse õpe – raamatupidamine ja rahandus.

1996-1998 Politseikool - politseivanemametniku kvalifikatsioon.

1995-1996 Paikuse Politseikool – politseiametniku kvalifikatsioon.

1990-1993 Tartu Tööstuskool – IV kategooria kokk.

1981-1990 Tartu 14.Keskkool.

 

Täiendharidus:

10.-12.05.2013 Kaitseliidu Kool „Juhtimine praktikas II“.

12.-14.04.2013 Kaitseliidu Kool „Juhtimine praktikas I“.

16.10.2012 Vabatahtlik Reservpäästerühm „Veeohutuse koolitus“.

13.09.2012 Tallinna konverentsid „Avaliku teenistuse seadus“.

17.05.2011 Tartu Ülikool Narva Kolledž „Avaliku teabe ja teabe avalikustamise probleemid ja lahendused“.

2008 Tartu Ülikool „Euroopa Liidu õiguse alused“.

8. ja 29.02.2008 Avaliku Halduse Arengu Keskus „Riikliku järelevalve õiguslikud probleemid“.

18.10.2007 Avaliku teenistuse arendus- ja koolituskeskus täiendkoolitus

„Väärteomenetluse legitimeerimine”.

26.09.2007 suhtekorraldusfirma Rull&Rumm „Videomeediatreening”.

02.-03.08.2007 Tartu Ülikool „Valetamise avastamise psühholoogia”.

26.02 – 09.03.2007 Tartu Ülikool „Õiguskeel“.

18.10.2006 ja 02.11.2007 Avaliku teenistuse arendus- ja koolituskeskus täiendkoolitus

„VÄÄRTEOMENETLUS”.

24.10 – 8.12.2006 Tartu Ülikool „Korrektne emakeel“.

09.-10.12.2004 KEA Erakooli kursus “Organisatsiooni kaasajastamine”.

20-30.07.04 Tapa sõjaväeosas SAREX/DIVEX 04 – in the Spirit of Partnership for Peace.

16.06.04 infopäev “Narkomaania ennetamise ja rehabilitatsiooni probleemidest”.

17.-21.05.04 Politseikoolis “Piirkondlik politseitöö, koostöö organisatsioonidega”.

08.01.2004 kursus Vaata maailma: “Arvuti ja Internet”.

26.-28.11.2003 Sisekaitseakadeemia: “Kriminaalmenetlus”.

21.-26.09.2003 Kaitseliidu kool: “Instruktorikursus”.

2003.a. Vabatahtlike reservohvitseride kursus (omistatud reservlipniku auaste)

12.05.2003 Meta-profit: “Inimeste juhtimise kunst I”.

17.12.2002 Politseikool: “Laskekohtunike koolitus”.

16.12.2002 Politseikool: “Snaiprikoolitus”.

11.-13.12.2002 Sisekaitseakadeemia: “Karistusõiguse eriosa”.

16.20.09.2002 Centrex Worldwide Policing Excellence: “Police Ethics and Human Rights”.

11.-13.06.2001 Politseikool: “Laskeinstruktorite täiendkoolitus”.

28.02.-02.03.2001 Sisekaitseakadeemia: “Violence against women and the police’s role”.

22.-24.01.2001 Politseikool: ”Suhtlemispsühholoogia”.

23.-27.10.2000 Politseikool: “Ohvriabi”.

20.07.2000 Siseministeerium: “Alkoholismi ja narkomaania ennetamise riiklik programm”.

06.-10-03.2000 Politseikool: “Laskeinstruktorite täiendõpe”.

18.-22.01.1999 Tallinna Politseikoolis: “Kriminaalpreventsioonstruktuur kohaliku omavalitsuse tasandil, politsei kriminaalpreventiivne töö, uurimismeetodid”.

02-06.12.96 The Nordic-Baltic Police Academy teemal - “Politseitaktika ja tööohutus”.

 

Ametikohad:

alates 01.07.2012 Menetlusteenistuse juht

2011 - 2012 Vaivara Vallavalitsus õigusnõunik (kohalike omavalitsuste ülese korrakaitseüksuse menetlusteenistuse loomise juht)

2008 – 2011 Tartu Linnakantselei menetlusteenistuse juhataja

2008 Politseiamet infosüsteemide osakond arendustalituse juhtivspetsialist

2007-2008 Tartu Linnakantselei menetlusteenistuse juhataja

2006-2007 Tartu Linnakantselei õigusteenistuse väärteomenetluse peaspetsialist

2004 -2006 Ida Politseiprefektuuri Narva politseiosakonna korrakaitsetalituse ülemkomissar

2003-2004 Narva Politseiprefektuuri korrakaitseosakonna ülemkomissar

2000-2003 Tartu Politseiprefektuuri korrakaitseosakonna patrulli- ja liiklusjärelevalve talituse politseijuhtivinspektor

1999-2000 Tartu Politseiprefektuuri korrakaitseosakonna patrullitalituse politseijuhtivinspektor

1995-1998 Tartu Politseiprefektuuri välipolitsei politseivaneminspektor (turvaettevõtete ja relvaomanike järelevale)

1994-1995 Tartu Politseiprefektuuri välipolitseikordnik

 

 

Liikmelisus:

2012 - Kaitseliidu Alutaguse Maleva juhatuse liige

2011- Vilde Teatri liige

2010 - Eesti Juristide Liidu liige

2003 - Kaitseliidu Alutaguse maleva liige

1992 – 1993 Kaitseliidu Tartu maleva liige

 

Ergutused

2012 – Kaitseliidu III klassi teenetemedal

2012 - Narva malevkonna tänukiri

2006 – Narva malevkonna teenetemärk

2006 - Politsei teenistusmärk 10 aastase laitmatu teenistuse eest

2004 - Vaivara Valla tänukiri

2003 – Kaitseliidu eriklassi teenetemedal

2003 - Tartu Politseiprefektuuri tänukiri

2002 - Tartu linnapea aukiri

2001 - Politseiameti aukiri