et
en
Teksti suurus:
A A A

Nädalavahetusel toimub Alus tsiviilobjektikaitse ühisõppus

16.04.2010
Eeloleval laupäeval ja pühapäeval korraldab Kaitseliidu Kool Kaitseliidu sisekaitseüksuste juhtidele objektikaitse juhi kursuse.
Praktiline õppus toimub Kaitseliidu sisekaitseüksuste juhtide täiendkoolituse raames ja selle eesmärk on harjutada nii sõjaaja kui ka rahuaegse kriisi tingimustes tsiviilobjektide kaitset ja destruktiivsete jõudude rünnete tõrjumist toetades tsiviilstruktuuride tegevust.

Esmakordselt kasutatakse sellise formaadi juures üksuste ülemate koolitamiseks reaalset üksust alluvatena, toimumiskohana nimetamisväärse liikluskoormusega tiheasustusala, kaitstava objektina reaalselt töötavat käitist ning koostööpartneritena mitmeid tsiviilstruktuure.

Õppuse tõttu võib olla ajavahemikus 17.04.10 20:00 – 18.04.10 16:00 liiklus häiritud maanteel nr 20141 Rapla-Varbola Raplamaal Alu aleviku lõigul. Väliõppusel kasutatakse imitatsioonivahenditena suitsugranaate ja paukmoona. Õppuse korraldaja palub õppuse toimumisajal Alu piirkonnas viibivate ja sealt läbi sõitvate isikute mõistvat suhtumist.

Õppus korraldatakse koostöös Kaitseliidu Rapla Maleva, AS Saarionen tehase, Rapla Politseijaoskonna ja Maanteeametiga.

Õppuse toimumisaeg on juhuslik, see ei oma seost Eesti lähimineviku sündmuste ega saabuvate tähtpäevadega ja ei kanna poliitilist sõnumit.